62. седница Савета Расинског управног округа

Дана 12. 12. 2016. године одржана је 62 седница савета Седници Савета Расинског управног округа. Седници су присуствовали сви чланови савета: начелник Расинског управног округа: Бранислав Весић; градоначелник града Крушевца Драги Несторовић председниик општине Варварин Војкан Павић, председник општине Ћићевац Златан Кркић, председник општине Александровац Југослав Стајковац, заменик председника општине Ћићевац Славољуб Симић, председник општине Трстеник Александар Ћирић и председник општине Брус Милутин Јеличић.

Као гости седници су присуствовали и: испред ЈП “Водовод” Крушевац генерални директор Владимир Милосављеви, технички директор Љубомир Бановић и директор сектора одржавања Вишеслав Лукић, директор ЈП за изградњу регионалног водовода “Морава” Слободан Симић. Присуствовао је и Асковић Зоран, начелник Школске управе са седиштем у Крушевцу.

Савет је расправљао пре свега о имплементација Закона о озакоњењу објеката на територији Расинског управног округа.

Од тренутка ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, односно од 27. новембра 2015. године, закључно са 1. децембром 2016. године, донето је око 37.450 решења о озакоњењу, док је укупан број пописаних објеката око 437,575 објеката, на територији Републике Србије. Циљ Владе Републике Србије је да су у наредне три године оконча поступак озакоњења, пре свега породичних кућа и стамбених објеката.

У намери да Министарство, односно Влада Републике Србије, унапреди примену датог Закона и допринесе окончању поступка озакоњења, свим јединицама локалних самоуправа омогућено је да се додатно запосли 1.046 људи који ће искључиво радити на пословима озакоњења. Ангажовање датих лица је обавеза јединица локалних самоуправа, што значи да у пројекцији буџета за наредну годину планирате средства, а Министарство ће у координацији са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Комисијом Владе да омогући одобрење за додатно запошљавање.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у складу са тим одредило квоте, односно број решења о озакоњењу које треба да се донесу а динамика доношења и надзор над истим Министарство је преузело на себе образовањем менторских тимова на пословима озакоњења.

Препорука Министарства је да лица која буду ангажована буду лица која су евидентирана код Националне службе за запошљавање, и то следећих струка: дипл. правник, грађевински инжењер, дипл. архитекта и грађевински техничари (ССС) за преглед техничке документације, уколико за тим постоји потреба, према процени појединачног одељења за озакоњење.

Додатне препоруке:
– Да се попис незаконито изграђених објеката оконча у најкраћем року, најкасније до краја јануара 2017. године;
– Да се раде сви предмети који су поднети по ранијим законима о легализацији;
– Да се раде предмети за озакоњење кућа и станова који су грађени за сопствене потребе;
– За стамбене објекте до 2000 м2 или стамбене објекте до спратности П+4, не ради пројекат за извођење, већ само Извештај о затеченом стању објекта;
– За све објекте се увек доставља Изјава власника да прихвата ризик коришћења тог објекта

Савет је једногласно прихватио информацију и констатовао да су све локалне самоуправе и доставиле потребне обрасце у погледу додатног радног ангажовања.

Савет је такође расправљао о проблематици водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања.

Константовано је да испирање магистралног цевовода, али и секундарне водоводне мреже у Ћићевцу иде задовољавајућом динамиком. Константовано је да је потребно без одлагања дефинисати како техничке, тако и правне аспекте функционисања система као целине у будућности и сви актери су добили конкретне задатке (дефинисање нацрта појединачних уговора, са битним елементима: место испоруке, формирање цене, одржавање система).

Зоран Асковић, начелник Шкослке управе за Расински управни округ са седиштем у Крушевцу, као известилац, информисао је присутне чланове савета са текућим и планираним активностима на реализацији иницијативе увођења дуалног образовања у образовни систем.

Дуално образовање је учење на радном месту (практична настава) и учење теорије у школи. Код дуалног образовања ученици су у посебном образовно-радном односу са фирмом/послодавцем.

Имајући у виду савремено доба и његове аспекте технолошког развоја, све чешће се суочавамо са растућим потребама привреде за новим профилима. С друге стране, непостојање одговарајућих образовних профила у школама ствара јаз између привреде и образовања који се тешко превазилази и који захтева додатно време и повећање трошкова.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је доласком новог ресорног министра Младена Шарчевића увидело овај проблем те жели, попут земаља Аустрије и Немачке, које имају најпознатије и најуспешније моделе дуалног образовања, да започне реформу средњег стручног образовања и уведе дуално образовање у ове школе.

Школска управа у Крушевцу, у сарадњи са Регионалном привредном комором Крушевац, Национално службом за запошљавање, Градском управом града Крушевца, општинским управама у Расинском округу и привредним субјектима, како у Крушевцу тако и у свим општинама Расинског округа, први у Србији, кренули смо у увођење дуалног образовања. Потписан је и први уговор о пословно – техничкој сарадњи са ФАМ Крушевац о обављању практичне наставе укупно 30 ученика из три средње крушевачке школе (Хемијско-технолошка школа, Прва техничка школа и Економско-трговинска школа). Ученици ће, за сада, у овој фирми обављати стручну праксу, стицати неопходна теоријска знања у школи, а све то примењивати у пракси – у овој фабрици. Овде ће им најбољи „мајстори свог заната“ бити ментори. Од њих ће упијати потребна знања и учити о процесу производње. Ученици ће од привредног субјекта добијати новчану надокнаду за то, а по завршетку школовања ова фирма ће бирати најбоље од њих и запослити их.

Наравно, све ово је на добробит како ученика и њихових родитеља, тако и фирми које ће наћи школовану радну снагу која ће без додатне обуке одмах почети са радом.

Председник РПК Крушевац и руководилац Школске управе у Крушевцу већ су посетили председника општине Трстеник и имали заједнички састанак са руководством Наменске у Трстенику и директором Техничке школе у Трстенику. Заказани су састанци у Александровцу и Варварину, а у плану су и Брус и Ћићевац.

Очекује се потписивање ових уговора о пословно-техничкој сарадњи са Тајерс купером, Наменском у Трстенику, Брамијем и Вино-жупом из Александровца и са још привредних субјеката у нашем округу“, наравно уз подршку и учешће како привредних субјеката, тако и локалних самоуправа на територији Расинског управног округа,,.