62. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 12. 12. 2016. godine održana je 62 sednica saveta Sednici Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali svi članovi saveta: načelnik Rasinskog upravnog okruga: Branislav Vesić; gradonačelnik grada Kruševca Dragi Nestorović predsedniik opštine Varvarin Vojkan Pavić, predsednik opštine Ćićevac Zlatan Krkić, predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, zamenik predsednika opštine Ćićevac Slavoljub Simić, predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i predsednik opštine Brus Milutin Jeličić.

Kao gosti sednici su prisustvovali i: ispred JP “Vodovod” Kruševac generalni direktor Vladimir Milosavljevi, tehnički direktor Ljubomir Banović i direktor sektora održavanja Višeslav Lukić, direktor JP za izgradnju regionalnog vodovoda “Morava” Slobodan Simić. Prisustvovao je i Asković Zoran, načelnik Školske uprave sa sedištem u Kruševcu.

Savet je raspravljao pre svega o implementacija Zakona o ozakonjenju objekata na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

Od trenutka stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, odnosno od 27. novembra 2015. godine, zaključno sa 1. decembrom 2016. godine, doneto je oko 37.450 rešenja o ozakonjenju, dok je ukupan broj popisanih objekata oko 437,575 objekata, na teritoriji Republike Srbije. Cilj Vlade Republike Srbije je da su u naredne tri godine okonča postupak ozakonjenja, pre svega porodičnih kuća i stambenih objekata.

U nameri da Ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srbije, unapredi primenu datog Zakona i doprinese okončanju postupka ozakonjenja, svim jedinicama lokalnih samouprava omogućeno je da se dodatno zaposli 1.046 ljudi koji će isključivo raditi na poslovima ozakonjenja. Angažovanje datih lica je obaveza jedinica lokalnih samouprava, što znači da u projekciji budžeta za narednu godinu planirate sredstva, a Ministarstvo će u koordinaciji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Komisijom Vlade da omogući odobrenje za dodatno zapošljavanje.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je u skladu sa tim odredilo kvote, odnosno broj rešenja o ozakonjenju koje treba da se donesu a dinamika donošenja i nadzor nad istim Ministarstvo je preuzelo na sebe obrazovanjem mentorskih timova na poslovima ozakonjenja.

Preporuka Ministarstva je da lica koja budu angažovana budu lica koja su evidentirana kod Nacionalne službe za zapošljavanje, i to sledećih struka: dipl. pravnik, građevinski inženjer, dipl. arhitekta i građevinski tehničari (SSS) za pregled tehničke dokumentacije, ukoliko za tim postoji potreba, prema proceni pojedinačnog odeljenja za ozakonjenje.

Dodatne preporuke:
– Da se popis nezakonito izgrađenih objekata okonča u najkraćem roku, najkasnije do kraja januara 2017. godine;
– Da se rade svi predmeti koji su podneti po ranijim zakonima o legalizaciji;
– Da se rade predmeti za ozakonjenje kuća i stanova koji su građeni za sopstvene potrebe;
– Za stambene objekte do 2000 m2 ili stambene objekte do spratnosti P+4, ne radi projekat za izvođenje, već samo Izveštaj o zatečenom stanju objekta;
– Za sve objekte se uvek dostavlja Izjava vlasnika da prihvata rizik korišćenja tog objekta

Savet je jednoglasno prihvatio informaciju i konstatovao da su sve lokalne samouprave i dostavile potrebne obrasce u pogledu dodatnog radnog angažovanja.

Savet je takođe raspravljao o problematici vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja.

Konstantovano je da ispiranje magistralnog cevovoda, ali i sekundarne vodovodne mreže u Ćićevcu ide zadovoljavajućom dinamikom. Konstantovano je da je potrebno bez odlaganja definisati kako tehničke, tako i pravne aspekte funkcionisanja sistema kao celine u budućnosti i svi akteri su dobili konkretne zadatke (definisanje nacrta pojedinačnih ugovora, sa bitnim elementima: mesto isporuke, formiranje cene, održavanje sistema).

Zoran Asković, načelnik Škoslke uprave za Rasinski upravni okrug sa sedištem u Kruševcu, kao izvestilac, informisao je prisutne članove saveta sa tekućim i planiranim aktivnostima na realizaciji inicijative uvođenja dualnog obrazovanja u obrazovni sistem.

Dualno obrazovanje je učenje na radnom mestu (praktična nastava) i učenje teorije u školi. Kod dualnog obrazovanja učenici su u posebnom obrazovno-radnom odnosu sa firmom/poslodavcem.

Imajući u vidu savremeno doba i njegove aspekte tehnološkog razvoja, sve češće se suočavamo sa rastućim potrebama privrede za novim profilima. S druge strane, nepostojanje odgovarajućih obrazovnih profila u školama stvara jaz između privrede i obrazovanja koji se teško prevazilazi i koji zahteva dodatno vreme i povećanje troškova.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dolaskom novog resornog ministra Mladena Šarčevića uvidelo ovaj problem te želi, poput zemalja Austrije i Nemačke, koje imaju najpoznatije i najuspešnije modele dualnog obrazovanja, da započne reformu srednjeg stručnog obrazovanja i uvede dualno obrazovanje u ove škole.

Školska uprava u Kruševcu, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac, Nacionalno službom za zapošljavanje, Gradskom upravom grada Kruševca, opštinskim upravama u Rasinskom okrugu i privrednim subjektima, kako u Kruševcu tako i u svim opštinama Rasinskog okruga, prvi u Srbiji, krenuli smo u uvođenje dualnog obrazovanja. Potpisan je i prvi ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa FAM Kruševac o obavljanju praktične nastave ukupno 30 učenika iz tri srednje kruševačke škole (Hemijsko-tehnološka škola, Prva tehnička škola i Ekonomsko-trgovinska škola). Učenici će, za sada, u ovoj firmi obavljati stručnu praksu, sticati neophodna teorijska znanja u školi, a sve to primenjivati u praksi – u ovoj fabrici. Ovde će im najbolji „majstori svog zanata“ biti mentori. Od njih će upijati potrebna znanja i učiti o procesu proizvodnje. Učenici će od privrednog subjekta dobijati novčanu nadoknadu za to, a po završetku školovanja ova firma će birati najbolje od njih i zaposliti ih.

Naravno, sve ovo je na dobrobit kako učenika i njihovih roditelja, tako i firmi koje će naći školovanu radnu snagu koja će bez dodatne obuke odmah početi sa radom.

Predsednik RPK Kruševac i rukovodilac Školske uprave u Kruševcu već su posetili predsednika opštine Trstenik i imali zajednički sastanak sa rukovodstvom Namenske u Trsteniku i direktorom Tehničke škole u Trsteniku. Zakazani su sastanci u Aleksandrovcu i Varvarinu, a u planu su i Brus i Ćićevac.

Očekuje se potpisivanje ovih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Tajers kuperom, Namenskom u Trsteniku, Bramijem i Vino-župom iz Aleksandrovca i sa još privrednih subjekata u našem okrugu“, naravno uz podršku i učešće kako privrednih subjekata, tako i lokalnih samouprava na teritoriji Rasinskog upravnog okruga,,.