64. седница Савета Расинског управног округа

Дана 28. 03. 2017 године одржана је 64. седница Савета Расинског управног округа у присуству чланова савета: начелника Расинског управног округа – Бранислава Весића, председника општине Александровац – Југослава Стајковца, председника  општине Трстеник – Александра Ћирића и председника општине Брус – Милутина Јеличића. Испред испред Града Крушевца присуствовала је начелница одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић.

Основна тема седнице била је Спровођења мера популацине политике у Републици Србији.

Седници су  присуствовали представници  Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, гђе Славице Ђукић-Дејановић и то: Слађана Поповић, Ђура Пртљага и Ана Чепзановић, који су упознали чланове Савета са планираним активностима.

Кабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику планира да у наредних месец дана, у оквиру активности из свог делокруга, распише Јавни позив за финасирање пилот пројеката подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији. Такође, интензивно се ради и на ревизији стратегије подстицања рађања, као и на дубинском демографском истраживњу,  истраживању рада и родитељства и анализи мера које локалне самоуправе спроводе.

У вези поменутог јавног позива два су основна предуслова да би локална самоуправа могла да априлицира, и то су:

  1. да локална самоуправа има и из свог буџета финансира мере подршке породици,
  2. да локална самоуправа има формиран демографски савет. У погледу овог другог услова довољно је да свака локална самоуправа из постојећег Савета за здравство делегира по једног представника за спровођење мера популационе политике.

Области, активности које долазе у обзир за суфинансирање  су: подстицање привредне активности са уважавањем специфичности одређеног подручја, подстицање рађања, јачање услуга подршка родитељству, миграције, популациона едукација, јачање бриге о здрављу.