Правилници

  1. ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РАСИНСКОГ ОКРУГА
  2. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
  3. ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ
  4. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и