Десета седница Савета Расинског округа

Дана 02. 11. 2007. године одржана је 10 седница Савета Расинског управног округа, којој су присуствовали:

-чланови савета: начелник Расинског управног округа, Бранимир Трајковић, заменик председника општине Трстеник, Бранко Дамјановић, председник општине Александровац, Југослав Стајковац, председник општине Крушевац, Драган Аздејковић, председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин Зоран Миленковић,

-гости: председник Регионалне привредне Коморе Крушевац, Горан Красић, државни секретар у министарству финансија Миодраг Ђидић, главни архитекта општине Крушевац, Звонко Марковић, директор Дирекције за урбанизам и изградњу општине Крушевац, Миле Петровић, директор Управе Царине Републике Србије, Предраг Петронијевић, директор Царинарнице Краљево, представник царинске испоставе у Крушевцу, Светолик Михајловић.

Дневни ред седнице је био:

1. Извештај по закључцима са 9. седнице Савета Расинског управног округа, са посебним освртом на могућност отварања царинарнице, са седиштем у Крушевцу у 2008. години
2. Доношење одлуке о изради стратегије регионалног развоја Расинског управног округа, са предлогом методологије.

З А К Љ У Ч Ц И

СА 10. СЕДНИЦЕ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВОГ ОКРУГА

1. Чланови Савета у потпуности подржавају иницијативу отварања царинарнице са седиштем у Крушевцу, у 2008. години.

2. Стручна служба Управе царина републике Србије, заједно са Стручном службом општинске управе општине Крушевац обавезују се да ће обавити све правне и фактичке радње око доделе земљишта Управи царина Републике Србије

3. Покреће се поступак израде стратегије регионалног развоја Расинског управног округа за период од 2008-2020 године.

4. Утврђује се методологија израде Стратегије регионалног развоја Расинског управног округа.

5. Савет Расинског управног округа покреће иницијативу код министарства културе са циљем формирања – Завода за заштиту споменика са седиштем у Крушевцу.