Deseta sednica Saveta Rasinskog okruga

Dana 02. 11. 2007. godine održana je 10 sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga, kojoj su prisustvovali:

-članovi saveta: načelnik Rasinskog upravnog okruga, Branimir Trajković, zamenik predsednika opštine Trstenik, Branko Damjanović, predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac, predsednik opštine Kruševac, Dragan Azdejković, predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin Zoran Milenković,

-gosti: predsednik Regionalne privredne Komore Kruševac, Goran Krasić, državni sekretar u ministarstvu finansija Miodrag Đidić, glavni arhitekta opštine Kruševac, Zvonko Marković, direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju opštine Kruševac, Mile Petrović, direktor Uprave Carine Republike Srbije, Predrag Petronijević, direktor Carinarnice Kraljevo, predstavnik carinske ispostave u Kruševcu, Svetolik Mihajlović.

Dnevni red sednice je bio:

1. Izveštaj po zaključcima sa 9. sednice Saveta Rasinskog upravnog okruga, sa posebnim osvrtom na mogućnost otvaranja carinarnice, sa sedištem u Kruševcu u 2008. godini
2. Donošenje odluke o izradi strategije regionalnog razvoja Rasinskog upravnog okruga, sa predlogom metodologije.

Z A K Lj U Č C I

SA 10. SEDNICE SAVETA RASINSKOG UPRAVOG OKRUGA

1. Članovi Saveta u potpunosti podržavaju inicijativu otvaranja carinarnice sa sedištem u Kruševcu, u 2008. godini.

2. Stručna služba Uprave carina republike Srbije, zajedno sa Stručnom službom opštinske uprave opštine Kruševac obavezuju se da će obaviti sve pravne i faktičke radnje oko dodele zemljišta Upravi carina Republike Srbije

3. Pokreće se postupak izrade strategije regionalnog razvoja Rasinskog upravnog okruga za period od 2008-2020 godine.

4. Utvrđuje se metodologija izrade Strategije regionalnog razvoja Rasinskog upravnog okruga.

5. Savet Rasinskog upravnog okruga pokreće inicijativu kod ministarstva kulture sa ciljem formiranja – Zavoda za zaštitu spomenika sa sedištem u Kruševcu.