Девета седница Савета Расинског управног округа

03.септембра 2007. са почетком у 11:00 одржана је девета седница Савета Расинског управног одбора. Присутни су били:
– начелник округа Бранимир Трајковић
– чланови савета, председници општина: Драган Аздејковић, Југослав Стајковац, Милутин Јеличић, Зоран Миленковић, Златан Кркић, Радован Радовић
– народни посланици: Чедомир Петровић, Срђан Миливојевић, Момчило Дувњак, Радован Милованкић, Милош Радуловић
– проф. Дејан Миленић (Рударско – геолошки факултет Београд)
– др Михајло Петровић (Завод за јавно здравље Крушевац)
– Горан Марковић (начелник одељења санитарне инспекције), Љиљана Марковић (инспектор за заштиту животне средине)
– представници медија

На дневном реду су се нашле следеће тачке:

1. Квалитет воде за пиће, отпадних и речних вода, аерозагађење и заштита од буке – актуелнаситуација у Расинском управном округу

2. Расински округ – термоминералне воде – стање, ресурси и потенцијали

3. Разно

После подношења извештаја од стране надлежних, и дискусије која је трајала све до 13:00, усвојени су следећи закључци:

1. Појачати рад надлежних инспекцијских служби у објектима за колективну исхрану, пијацама, водоводима и другим објектима од јавног значаја

2. Израдити пројекте зона санитарне заштите водопривредних објеката и изворишта пијаће воде

3. Захтев министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за враћање водопривредног инспектора за Расински управни округ (зановити захтев од 19.07.2007.)

4. Интензивирати гасификацију града и завршетак магистралног гасовода Крушевац – Трстеник – Врњачка Бања

5. Захтев министарству правосуђа да се отвори одељење Трговинског суда са седиштем у Крушевцу. Предлог измене закона се налази у републичкој скупштини од јесени 2006. год.

6. Пружа се потпуна подршка иницијативи да Крушевац у новом Закону о територијалној организацији статус Града

7. Иницијатива Савета расинског управног округа министарству финансија за отварање царинског Одељења са седиштем у Крушевцу