Deveta sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

03.septembra 2007. sa početkom u 11:00 održana je deveta sednica Saveta Rasinskog upravnog odbora. Prisutni su bili:
– načelnik okruga Branimir Trajković
– članovi saveta, predsednici opština: Dragan Azdejković, Jugoslav Stajkovac, Milutin Jeličić, Zoran Milenković, Zlatan Krkić, Radovan Radović
– narodni poslanici: Čedomir Petrović, Srđan Milivojević, Momčilo Duvnjak, Radovan Milovankić, Miloš Radulović
– prof. Dejan Milenić (Rudarsko – geološki fakultet Beograd)
– dr Mihajlo Petrović (Zavod za javno zdravlje Kruševac)
– Goran Marković (načelnik odeljenja sanitarne inspekcije), Ljiljana Marković (inspektor za zaštitu životne sredine)
– predstavnici medija

Na dnevnom redu su se našle sledeće tačke:

1. Kvalitet vode za piće, otpadnih i rečnih voda, aerozagađenje i zaštita od buke – aktuelnasituacija u Rasinskom upravnom okrugu

2. Rasinski okrug – termomineralne vode – stanje, resursi i potencijali

3. Razno

Posle podnošenja izveštaja od strane nadležnih, i diskusije koja je trajala sve do 13:00, usvojeni su sledeći zaključci:

1. Pojačati rad nadležnih inspekcijskih službi u objektima za kolektivnu ishranu, pijacama, vodovodima i drugim objektima od javnog značaja

2. Izraditi projekte zona sanitarne zaštite vodoprivrednih objekata i izvorišta pijaće vode

3. Zahtev ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za vraćanje vodoprivrednog inspektora za Rasinski upravni okrug (zanoviti zahtev od 19.07.2007.)

4. Intenzivirati gasifikaciju grada i završetak magistralnog gasovoda Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja

5. Zahtev ministarstvu pravosuđa da se otvori odeljenje Trgovinskog suda sa sedištem u Kruševcu. Predlog izmene zakona se nalazi u republičkoj skupštini od jeseni 2006. god.

6. Pruža se potpuna podrška inicijativi da Kruševac u novom Zakonu o teritorijalnoj organizaciji status Grada

7. Inicijativa Saveta rasinskog upravnog okruga ministarstvu finansija za otvaranje carinskog Odeljenja sa sedištem u Kruševcu