IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2020 GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-11/2021-01

15.01.2021

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2020 GODINU


I

Savet Rasinskog upravnog okruga pored načelnika Rasinskog upravnog okruga Branislava Vesića čine i  gradonačelnica Grada Kruševca, Jasmina Palurović,   predsednice i predsednik opština Rasinskog upravnog okruga: Milena Turk, predsednica  opštine Trstenik, dr Valentina Milosavljević, predsednica opštine Brus; dr Violeta Lutovac Đurđević, predsednica opštine Varvarin  dr Mirjana Krkić, predsednica opštine  Ćićevac i predsednik  opštine Aleksandrovac, dr Mirko Mihajlović.

Od 01. 01. 2020. godine  je do 31 12. 2020 godine, Savet  rasinskog upravnog okruga održao je ukupno četiri redovnih  sednica Saveta (redovnih, neposrednih u skladu sa objektivnim okolnostima koje je uslovljavala epidemiološka situacija tokom gotovo čitave izveštajne godine). Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa (naročito u domenu sprovođenja mera iz domena zaštite i sprečavanja širenja bolesti Kovid-19, o čemu će biti više reči u odeljku 3. ovog izvšetaja).

AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2020

KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA

 

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

-82. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga  održana 27.02.2020. godine

sednici su pored članova Saveta prisustvovali i: potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović sa saradnicima, direktor Kancelarije KfW u Republici Srbiji, Arne Gos, predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine.

Jedina tačka dnevnog reda bila je:

  1. potpisivanje Međuopšinskog sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom

Potpisan je    Sporazum  o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom između Grada Kruševca, opština: Brus, Blace, Aleksandrovac, Ćićevac i Varvarin. Tekst sporazuma utvrđen je na 81. sednici

U okviru deponije u Kruševcu, koja će biti regionalna, biće objedinjeni prikupljanje i tretman komunalnog otpada  za  šest lokalnih samouprava Rasinskog i Topličkog okruga, koje zajedno imaju oko 200.000 stanovnika: Kruševac, Brus, Aleksandrovac, Varvarin i Ćićevac (Rasinski) i Blace (Toplički okrug). Početak izvođenja radova na ovom projektu očekuje se sredinom 2021. godine.

Ukupno 33 miliona evra obezbeđeno je uz podršku KfW za finansiranje prve faze izgradnje objekata regionalnog upravljanja komunalnim otpadom za region Kruševca i Vranja, od čega je 11 miliona evra vrednost donacije, a 22 miliona evra zajam pod povoljnim uslovima.

U nastavku sednice bile  je reči i izgradnji  i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu (do kraja izveštajnog perioda okončano i pogon pušten u rad), kao i u Blacu i Brusu (dogovoreno ubrzanje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i međuopštinskog sporazuma – do kraja izveštajnog perioda utvrđen je Nacrt teksta međuopštinskog sporazuma).

-83. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga  održana 18.06.2020. godine

  1. potpisivanje ugovora o zakupu nepokretnosti u javnoj svojini za obavljanje apotekarske zdravstvene delatnosti  na primarnom nivou.

Dana 18. 06.2020. godine su potpisani Ugovori o zakupu nepokretnosti koje su u javnoj svojini Grada i opština Rasinskog okruga – za obavljanje apotekarske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou.

Ugovore su potpisali gradonačelnica Grada  Kruševca, predsednici  svih opština Rasinskog okruga i predstavnik Apotekarske ustanove „Dr Maks“.

Pre pomenutog akta potpisan je  Ugovor o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog okruga između Grada Kruševca, Apotekarske ustanove i Apotekarske ustanove „Dr Maks“ Beograd na period od 15 godina.

-84. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga  održana 16.09.2020. godine

 TEME:

  1. Konstituisanje Saveta Rasinskog upravnog okruga i upoznavanje članova sa opštim aktima kojima je uređen sastav i način rada Saveta;
  1. Aktuelna epidemiološka situacija u Rasinskom upravnom okrugu;
  1. Realizacija tekućih projekata na regionalnom nivou, sa projekcijama za 2021. godinu.

U okviru druge tačke dnevnog reda:

  1. Usvojen je izveštaj Živice Smiljković, načelnice republičke sanitarne inspekcije ( vezano za vršenje nadzora nad primenom mera od strane privrednih subjekata i društvenih organizacija, zatim donošenja rešenja kojim se utvrđeni kontaktni sa zaraženima koji se  stavljaju pod zdravstveni nadzor, sve do akcija u koordinaciji sa drugim državnim i organima lokalnih samouprava.
  1. Usvojen je izveštaj Zorana Askovića, načelnika Školske uprave Kruševac;

(u vezi pripreme zgrada i prostorija za početak školske godine i prijem učenika  kao i u pogledu obezbenjenja  neophodne zaštitne opreme i higijenskih sredstava. Takođe je i distribucija zaštitnih sredstava

Usvojen je  izveštaj Aleksandra Lazarevića, načelnika Odeljenja za vanredne situacije Ovom prilikom ukazano je na nova opšta akta – instrukcije koje je doneo Republički štab za vanredne situacije Instrukcije se odnose na:

-Način uvođenja i ukidanja vanrednog stanja u lokalnim samoupravama;

-podnošenje zahteva za energentima;

-podnošenje zahteva za angažovanjem vojske.

U okviru treće  tačke: realizacija tekućih projekata na regionalnom nivou, sa projekcijama za 2021. godinu, članovima je prezentovan pisani izveštaj o održani sednicama Saveta okruga u 2019 i prvoj polovini 2020. godine, sa hronološkim prikazom tema o koje su bile predmet dnevnog reda i hronološkim prikazom usvojenih zaključaka.

Predsedavajući je upoznao prisutne sa realizovanim aktivnostima i projektima (regionalni vodovod, Odeljenje trgovniskog suda, Agencija za regionalni razvoj….), kao i projektima od značaja za više lokalnih samouprava koji su u toku i u čijoj realizaciji Savet daje doprinos.

Konstantovan je da se kao prioritet od najvišeg značaja podvlači projekat izgradnje autoputa E761 – ,,Moravski koridor“ , kao i projekti iz domena upravljanja čvrstim komunalnim otpadom i upravljanja otpadnim vodama. U  pogledu sva tri pomenuta projekta formirana radna su tela na nivou Okruga, pa je od prisutnih članova zatraženo da, radi otklanjanja formalih nedostataka pregledaju sastav ,  eventualno revidiraju i Rasinski okrug obavesta o sastavu radnih tela:

-članovi i zamenici Radnog tela za koordinaciju aktivnosti na izgradnji  autoputa E761;

-članovi i zamenici  Regionalne radne grupe za realizaciju projetka upravljanja čvrstim komunalnim otpadom (sve lokalne samouprave);

-članovi i zamenici Regionalne radne grupe za zaštitu i održivo korišćenje akumulacije: ,,Ćelije“(opštine Brus i Blace).

 

  1. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga održana 17.11.2020. godine

     TEMA:

  1. Aktuelna epidemiološka situacija u Rasinskom upravnom okrugu;

Konstantovano je da su  stupile na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima se proširu ovlašćenja i obaveze lokanih samouprava u domenu vršenja nadzora nad primenom Zakona naročito inspekcijskih komunalnh službi i komunalne milicije. Takođe shodno Uputstvu o metodologiji  i koordinaciji rada načelnika upravnih okruga izvršena je analiza realizacije planskih dokumenata (nedeljnih planova), način izveštavanja inspekcijskh službi i jedinica lokalnih samouprava.

Savet je konstantovao da je trenutno najsloženije  epidemiološko stanje je u opštinama Aleksandrovac i Trstenik, (na teritoriji ovih opština je proglašena  vanredna situacija) gde je neophodno preduzeti pojačane mere kontrole i nadzora nad propisanim odlukama, u cilju kontrole i suzbijanja epidemije i što optimalnijeg očuvanja zdravlja stanovništva u postojećim uslovima.

 

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

 Uopšteno govoreći u 2021 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom, kao i  implementacije drugih inicijativa Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava (elektronska uprava, izgradnja saobraćajne infrastrukture, obavljanje poverenih poslova…).

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije), Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove.

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog  i u 2021 godini uključiti  kako narodne poslanike, tako i predstavnike izvršne vlasti.

 

II

Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

U toku 2020. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava (deo kolegijuma zbog epidemiolške sitacije održan je telefonskim putem).  Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.

1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.

2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je , opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).

3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno, parking prostora, adaptacija zajedničkh prostorija prvenstveno toaleta).

 

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:

-kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine, zdravstvenog inspektora, za saobraćaj), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (turistička inspekcija i donekle inspekcija rada ). Iz navedenih razloga neophodno je jačanje navedenih inspekcijskih službi i načelnik okruga će u 2021. godini insistirati na nastavku  popune i kadrovskom jačanju. Od posebnog značaja je nepovoljna starosna struktura inspektora, (u izveštajnoj godini penzionisano je petoro inspektora) koja kao problem iziskuje neodložno rešavanje. (Postoje veoma bitni pozitivni pomaci u vidu prvih okončanih  konkursa za novozapošljavanje u izveštajnoj godini (poljoprivredna, sanitarna, veterinarska-novoprimljeno ukupno pet izvšilaca).

 

III

AKTIVNOSTI NA SUZBIJANjU ŠIRENjA VIRUSA KOVID-19

 

Problematika aktivnosti na suzbijanju širenja visura Kovid – 19 nalazi svoje mesto u ovom izveštaju kao dominantna tema u 2020-toj godini, tema kojom su se zajednički bavili i načelnik Okruga (kao predsedavajući Saveta Okruga i kao komantant Okružnog štaba za vanredne situacije). Održan je čitav niz sastanaka kako sa predsednicima opština Rasinskog upravnog okruga (nisu imali karakter sednice Saveta), tako i sa članovima Okružnog štaba za VS ( kao vanredne sednice štaba), tako i sa rukovodiocima inspekcijskih službi (u cilju pripreme nedeljnih planova koordinacije).

Prvi sastanak sa predsednicima opština, kao i prvi pisani akt datira  od 16.03. 2020. godine  i pre svega sadrži prve preporuke lokalnim samoupravama  u vezi:

– otvaranja call centara u lokalni samoupravama  sa 24-ro časovnim dežurstvom, čiji je cilj informisanje najstarijih sugrađana o načinima i pružanju pomoći u vanrednom stanju.

–  Obavezivanja   Službe Mesnih zajednica da u saradnji sa Centrom za socijalni Rad izvrše  evidenitranje i obilazak  starih, bolesnih i nemoćnih lica  kojima će u narednim biti potrebna pomoće (dostava hrane, nabavka lekova i slično)..

-Nalaganja  svim direktorima javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač lokalne samoupraav , da odmah usvoje Mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih usluga.

Dana 18.03. 2020. godine odražana je i prva vanredna sednica Okružnog štaba za Vanredne situacije. Na istoj su između ostalog usvojeni i zaključci:

-Usklađivanje  postojeće odluke štabova u pogledu rada i radnog vremena ugostiteljskih objekata i lokala sa Odlukom Vlade Republike Srbije od 17. 03. 2020. godine, kojom je  ograničeno kretanje građana posle 20.oo časova.

– Preispitivanje  normativne mogućnosti potpunog zatvaranja ugostiteljskih i sličnih objekata (kladionice, kazina i dr.).

– Preporučeno je  Nacionalnoj  službi za zapošljanje da odmah utvrdi spiskove svih lica koja mogu biti angažovana  za vršenje poslova od javnog interesa a nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (zdravstveni radnici i druga stručna lica za obavljanje poslova od vitalnog značaja za zajednicu).

-Nalaženo je   svim direktorima i rukovodiocima javnih  službi, javno – komunalnih preduzeća i ustanova na teritoriji Rasinskog upravnog okruga da odmah usvoje Mere i operativne planove za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane  korona virusom; rok odmah;

-Naloženo je svim subjektima iz tačka 4. ovog zaključka da odmah odrede koordinatora  koji će biti zadužen za punu primenu i sprovođenje  mera na nivou konkretnog preduzeća, ustanove i organizacije;

Ukupno je, zaključno sa 12. 11. 2020 godine održano deset vanrednih sednica Okružnog štaba za Vanredne situacije. Pored, navedenih, inicijalnih zaključaka na sednicama se prevashdno redovno razmatrala aktuelna epidemiološka situacija i cenio stepen primene propisanih mera,  razmatrala upotreba ljudstva i sredstava Vojske Srbije, problematika zaštite i dezinfekcije velikih zdravstvenih  i objekata socijalne zaštite; potrebe lokalnih samouprava za maskama i  ostalim zaštitnim sredstvima o čemu je donet čitav niz zaključaka te sačinjeni odgovarajući zapisnici.

Shodno Uputstvu o metodologiji Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor o metodologiji i koordinaciji rada načelnika upravnih okruga i jedinica lokalnih samouprava na suzbijanju širenja virusa Kovid-19  od 26. 10. 2020. godine, dana 27. 10. 2020 .godine, sa gradonačelnicom Grada Kruševca, predsednicama/kom opština Rasinskog upravnog okruga, predstavicima republičkih inspekcija i Mup-a održan je inicijalni sastanak u cilju definisanja metodologije za izradu nedeljnih planova nadzora, određivanja lica zaduženih za kontakt i koordinaciju pri organima i lokalnim samoupravama te načinom dostavljanja dnevnih i nedeljnih izvštaja. Prve dnevne izveštaje Okrug je dobio i prosledio Komisiji dana 28. 10. 2020. godine. Prvi nedeljni plan koordinasanog nadzora shodno propisanom Uputstvu sačinjen je 30. 10. 2020 .godine.  i od tog dana do okončanja izveštajnog perioda sačinjeno je devet nedeljnih planova Koordinisanog nadzora. Takođe počev od pomenutog dana do okončanja izveštajnog perioda Koordinacionoj komisiji se bez izuzetka svakodenvno i nedeljno dostavljaju izveštaji na propisanim obrascima.

 

Izveštaj sačinio

Šef Odseka opštih poslova

Dejan Jovac

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić