Конференција за новинаре тржишне и санитарне инспекције поводом 15. марта Светског дана права потрошача

Поводом Светског  дана  права потрошача у Расинском управном округу начелници тржишне и санитарне инспекције одржали су конференцију за новинаре.

Руководиоци поменутих инспекцијскх служби презентовали су активности својих организационих јединица у 2016. години, са посебним освртом на активности и предмете из области заштите права потрошача. Детаљно су описане процедуруре и начин поступања потрошача приликом повреде права начињених од стране  трговаца (поступак рекламације, несаобразност купљеног производа, кашњење у испоруци, безбедност робе, доступност најнужнијих роба и услуга и информисаност).

15. mart

Сектор тржишене инспекција врши инспекцијски надзор над применом Закона о заштити потрошача и врши редовне и ванредне инспекцијске надзоре (по представкама физичких лица). У 2016 години тржишној инспекцији тржишна инспекција је примила 195 пријава од којих се 101 односи на Закон о заштити потрошача.

Потрошачи (грађани) могу да поднесу пријаву: на број телефона 439-861 и на 064/8188092 број телефона начелнка Одељења од 8-15 часова, или писмено на адресу седишта одељења: ул. Балканска 63, 37 000 Крушевац, односно предајом писарници на истој адреси; пријава се може поднети и  мејлом на адресу: trzisna.krusevac@mtt.gov.rs

Када се потрошачи обраћају тржишној инспекцији:

-када трговац није јасно истакао цене на производима и ценовнику услуга; када им тргован није дао рачун за купљену робу или извршене услуге; када их трговац није обавестио о својствима робе, начину плаћања, начину и року испоруке робе, начину поступак по приговору потрошача; када их је трговац обмануо и неистино приказао  свој производ или услугу; када се трговац насртљиво понашао према њима, када су видели да трговац продаје малолетницима алкохолна пића и цигарете; када им даје гаранцију за производ која је краћа од две године; када су изјавили рекламацију трговцу на саобразност робе/услуга али им трговац није одговорио најкасније  у року од 15 дана од дана пријема рекламације, односно 30 дана за техничку робу

Када се потрошачи обраћају удружењу потрошача, а не тржишној инспекцији:

-када трговац није уважио, по мишљењу потрошача, основан приговор на саобразност робе-услуге и одбио је његов захтев за замену, односно поправку робе или повраћај новца.

Како је навео начелник санитарне инспекције др Горан Марковић, подаци у Расинском управном округу су приближни нивоу републике, а то значи да од 100 контрола, у десет процената случајеве изриче се пријава.