Konferencija za novinare tržišne i sanitarne inspekcije povodom 15. marta Svetskog dana prava potrošača

Povodom Svetskog  dana  prava potrošača u Rasinskom upravnom okrugu načelnici tržišne i sanitarne inspekcije održali su konferenciju za novinare.

Rukovodioci pomenutih inspekcijskh službi prezentovali su aktivnosti svojih organizacionih jedinica u 2016. godini, sa posebnim osvrtom na aktivnosti i predmete iz oblasti zaštite prava potrošača. Detaljno su opisane procedurure i način postupanja potrošača prilikom povrede prava načinjenih od strane  trgovaca (postupak reklamacije, nesaobraznost kupljenog proizvoda, kašnjenje u isporuci, bezbednost robe, dostupnost najnužnijih roba i usluga i informisanost).

15. mart

Sektor tržišene inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača i vrši redovne i vanredne inspekcijske nadzore (po predstavkama fizičkih lica). U 2016 godini tržišnoj inspekciji tržišna inspekcija je primila 195 prijava od kojih se 101 odnosi na Zakon o zaštiti potrošača.

Potrošači (građani) mogu da podnesu prijavu: na broj telefona 439-861 i na 064/8188092 broj telefona načelnka Odeljenja od 8-15 časova, ili pismeno na adresu sedišta odeljenja: ul. Balkanska 63, 37 000 Kruševac, odnosno predajom pisarnici na istoj adresi; prijava se može podneti i  mejlom na adresu: trzisna.krusevac@mtt.gov.rs

Kada se potrošači obraćaju tržišnoj inspekciji:

-kada trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i cenovniku usluga; kada im trgovan nije dao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge; kada ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke robe, načinu postupak po prigovoru potrošača; kada ih je trgovac obmanuo i neistino prikazao  svoj proizvod ili uslugu; kada se trgovac nasrtljivo ponašao prema njima, kada su videli da trgovac prodaje maloletnicima alkoholna pića i cigarete; kada im daje garanciju za proizvod koja je kraća od dve godine; kada su izjavili reklamaciju trgovcu na saobraznost robe/usluga ali im trgovac nije odgovorio najkasnije  u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu

Kada se potrošači obraćaju udruženju potrošača, a ne tržišnoj inspekciji:

-kada trgovac nije uvažio, po mišljenju potrošača, osnovan prigovor na saobraznost robe-usluge i odbio je njegov zahtev za zamenu, odnosno popravku robe ili povraćaj novca.

Kako je naveo načelnik sanitarne inspekcije dr Goran Marković, podaci u Rasinskom upravnom okrugu su približni nivou republike, a to znači da od 100 kontrola, u deset procenata slučajeve izriče se prijava.