MEĐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Povodom 1.marta – Međunarodnog dana Civilne zaštite, u sedištu Rasinskog upravnog okruga danas je održana prva svečana redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Ivan Manojlović.

 

civilna zastita

Sednicom je rukovodio komandant Okružnog štaba,  načelnik Okruga Ivan Anđelić.

Svetski dan CZ u Kruševcu se tradicionalno obeležava svečanim sednicama Okružnog štaba za vanredne situacije. Ovaj datum ustanovljen je 1990.godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije CZ  sa ciljem da se skrene pažnja široj javnosti na njen vitalni značaj. Takođe i razvijanja svesti o značaju pripremljenosti za preventivne i samozaštitne mere i postupke u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko – tehnoloških nesreća i drugih opasnosti.

Načelnik Anđelić je izjavio da osim svečanog, sednica ima i radni karakter.

Izmeuđu ostalog, razmatran je i usvojen Izveštaj o sanaciji šteta tokom prošle godine, a tema razgovora je bila i spremnost svih subjekata za delovanje u VS. Razgovarano je i o normativno – pravnim aktima i njihovom usklađivanju sa budžetskim sistemom.

Tokom prethodne godine, u svih 6 JLS RUO bilo je čak 9 proglašenih vanrednih situacija, a formirano je 5 specijalizovanih jedinica CZ koji su prošli posebne obuke i treninge.

Inače, u Republici Srbiji, CZ posle više od dve decenije ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju. Sektor za VS je nosilac izrade Nacionalne procene ugroženosti i Nacionalnog plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u okviru kojeg se planiraju, organizuju i realizuju sve mere i zadaci CZ: evakuacija, sklanjanje, zbrinjavanje, prva i medicinska pomoć, RHB i zaštita od požara, spasavanje od poplava, na vodi i pod vodom, asanacija terena i uništavanje eksplozivnih ostataka.