Ministar sa načelnicima upravnih okruga

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sastao se danas sa načelnicima upravnih okruga Srbije u opštini Alibunar u okviru redovnih susreta, a u cilju bolje primene reforme javne uprave na svim nivoima vlasti.

ministar11

„Veoma važne pomake smo postigli u okviru reforme javne uprave, posebno ako pogledamo zakonodavni okvir“, rekao je ministar ističući da je najzahtevniji deo upravo njihova primena. U tom poslu potrebna je jača uloga načelnika okruga kako bismo osigurali da se i na lokalnom nivou reforma dobro razume i adekvatno primeni.

Napominjući da je uloga načelnika značajna u dosadašnjim aktivnostima u okviru reforme inspekcijskog nadzora, ministar Ružić najavio je uskoro i izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru, sa čime će se uskoro izaći pred javnost u okviru javne rasprave.

„Veliki broj novina koje predlažemo ovim, rekao bih, dopunama tiče se olakšavanja rada privrednika, ali i inspektora“, podvlačeći da je aktuelni tekst zakona veoma dobar i da se ponajviše dopunjava novim mehanizmima, kao što je „subjekat od poverenja“ čime će se predložiti period za privrednike sa dobrom istorijom poslovanja koje inspekcije neće posećivati neko vreme, već će ti privrednici raditi samoprocene i o istim obaveštavati inspekcije.