Održana 73. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 03. 10. 2018 godine, održana je 73. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga.

Teme o kojima je bilo reči su:

  1. Zaštita sliva hidroakumulacije jezera Ćelije;
  2. Problematika upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
  3. Informacija o osnivanju Regionalnog inovacionog startap centra u Kruševcu;            

Savet je doneo čitav niz zaključaka, između ostalog:

1) Formirano je regionalno koordinaciono telo za pitanja zaštite životne sredine Rasinskog upravnog okruga;

2) Formirana je regionalna  radna grupa za realizaciju projekta  upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za teritoriju Rasinskog upravnog okruga;

3) Zadužena je  Stručna služba Rasinskog upravnog okruga i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog upravnog okruga da u saradnji sa regionalnom radnom grupom pripreme Nacrt sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom za lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga.

4)  Usvojena je   informacija o realizaciji projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje   otpadnih voda i izgradnji kolektorske mreže na teritoriji opština Blace i Brus.

5) Usvojen je  Nacrt sporazuma o zaštiti i održivom korišćenju  jezera, akumulacije: ,,Ćelije“ između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac.

6) Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga  pružile su potupunu  i bezuslovnu podršku  osnivanju i radu Regionalnog inovacionog startap centra u Kruševcu.