Одржана 73. седница Савета Расинског управног округа

Дана 03. 10. 2018 године, одржана је 73. седница Савета Расинског управног округа.

Теме о којима је било речи су:

  1. Заштита слива хидроакумулације језера Ћелије;
  2. Проблематика управљања чврстим отпадом на територији Расинског управног округа;
  3. Информација о оснивању Регионалног иновационог стартап центра у Крушевцу;            

Савет је донео читав низ закључака, између осталог:

1) Формирано је регионално координационо тело за питања заштите животне средине Расинског управног округа;

2) Формирана је регионална  радна група за реализацију пројекта  управљања чврстим комуналним отпадом за територију Расинског управног округа;

3) Задужена је  Стручна служба Расинског управног округа и Агенција за регионални развој Расинског управног округа да у сарадњи са регионалном радном групом припреме Нацрт споразума о заједничком управљању комуналним отпадом за локалне самоуправе Расинског управног округа.

4)  Усвојена је   информација о реализацији пројекта изградње постројења за пречишћавање   отпадних вода и изградњи колекторске мреже на територији општина Блаце и Брус.

5) Усвојен је  Нацрт споразума о заштити и одрживом коришћењу  језера, акумулације: ,,Ћелије“ између града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац.

6) Локалне самоуправе Расинског управног округа  пружиле су потупуну  и безусловну подршку  оснивању и раду Регионалног иновационог стартап центра у Крушевцу.