Одржана 15. седница савета Расинског управног округа

Дана 26. 02. 2009. године у присуству свих чланова савета, одржана је 15. седница Савета Расинског управног округа којом је председавао начелник Округа, Драгутин Вељковић. Поред председавајуће седници су присуствовали и чланови Савета: градоначелник града Крушевца, Драган Аздејковић, председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин Зоран Миленковић, председник општине Трстеник, Драган Ђаковић, председник општине Александровац, Југослав Стајковац и председник општине Брус, Зоран Шљивић.

Дневни ред Седнице Савета био је:
1. Покретање иницијативе – обезбеђење просторних услова за потребе Одељења Трговинског суда са седиштем у Крушевцу.
2. Расправа о нацрту закона о регионалном развоју.

По одржаној расправи, Савет је једногласно усвојио следеће:

З А К Љ У Ч К Е

1. Покреће се иницијатива обезбеђења просторних, кадровских и материјалних предуслова за рад судске јединице Трговинског суда у Краљеву, са седиштем у Крушевцу.

2. Овлашћује се начелник Расинског управног округа, да се обрати министарству правде и Трговинском суду у Краљеву, ради обезбеђења информација о стандардима и неопходним условима за почетак рада судске јединице са седиштем у Крушевцу.

3. Савет расинског управног округа, сагласан је са иницијативом формирања Регионалног центра за професионални развој запослених у просвети.

4. Покреће се иницијатива формирања регионалног задружног Савеза за територију Расинског управног округа.

5. Покреће се иницијатива формирања Регионалне агенције за економски развој са седиштем у Крушевцу