Održana 15. sednica saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 26. 02. 2009. godine u prisustvu svih članova saveta, održana je 15. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga kojom je predsedavao načelnik Okruga, Dragutin Veljković. Pored predsedavajuće sednici su prisustvovali i članovi Saveta: gradonačelnik grada Kruševca, Dragan Azdejković, predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin Zoran Milenković, predsednik opštine Trstenik, Dragan Đaković, predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac i predsednik opštine Brus, Zoran Šljivić.

Dnevni red Sednice Saveta bio je:
1. Pokretanje inicijative – obezbeđenje prostornih uslova za potrebe Odeljenja Trgovinskog suda sa sedištem u Kruševcu.
2. Rasprava o nacrtu zakona o regionalnom razvoju.

Po održanoj raspravi, Savet je jednoglasno usvojio sledeće:

Z A K Lj U Č K E

1. Pokreće se inicijativa obezbeđenja prostornih, kadrovskih i materijalnih preduslova za rad sudske jedinice Trgovinskog suda u Kraljevu, sa sedištem u Kruševcu.

2. Ovlašćuje se načelnik Rasinskog upravnog okruga, da se obrati ministarstvu pravde i Trgovinskom sudu u Kraljevu, radi obezbeđenja informacija o standardima i neophodnim uslovima za početak rada sudske jedinice sa sedištem u Kruševcu.

3. Savet rasinskog upravnog okruga, saglasan je sa inicijativom formiranja Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u prosveti.

4. Pokreće se inicijativa formiranja regionalnog zadružnog Saveza za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

5. Pokreće se inicijativa formiranja Regionalne agencije za ekonomski razvoj sa sedištem u Kruševcu