Potpisan memorandum o zaštiti jezera Ćelije

U Regionalnoj privrednoj komori, dana 06.02.2019. godine  je potpisan Memorandum o razumevanju na zaštiti i održivom korišćenju jezera Ćelije između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac. Memorandum su potpisali gradonačelnik Jasmina Palurović i predsednici opština Brus – Milutin Jeličić, opštine Blace – Milan Ćurčić i opštine Aleksandrovac – Jugoslav Stajkovac.

memorandum1

Prisutne je pozdravila gradonačelnica Jasmina Palurović, ističući značaj rešavanja višegodišnjeg problema zagađenja jezera Ćelije, ali i izrade strategije integralnog upravljanja otpadnim vodama. Okvir za prečišćavanje otpadnih voda u reonu akumulacije Ćelije će činiti postrojenja i prateća infrastruktura  za prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim samoupravama.

Kako je izjavio načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, Memorandum o razumevanju se naslanja na zaključke Saveta RUO o formiranju Regionalnog koordinacionog tela za zaštitu životne sredine i usvajanju Nacrta sporazuma o zaštiti i održivom korišćenju jezera između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac.

Memorandumom o razumevanju preciznije se reguliše praćenje ukupnih prirodnih procesa u reonu, izrada jedinstvene baze podataka, praćenje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće infrastrukture, definisanje opcija za upravljanje. Regionalni sistem za prečišćavanje otpadnih voda će obuhvatiti postrojenja i prateću infrastrukturu za prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim samoupravama na slivnom području akumulacije Ćelije..

Memorandumom o razumevanju preciznije se reguliše praćenje ukupnih prirodnih procesa u reonu, izrada jedinstvene baze podataka, praćenje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće infrastrukture, definisanje opcija za upravljanje…

Lokalne samouprave formiraće Radnu grupu koja će usko sarađivati sa Republičkom direkcijom za vode, nadležnim ministarstvima i drugim organima. O tome je detaljnije govorila Dobrila Kujundžić iz Republičke Direkcije za vode.

Ispred SKGO obratio se generalni sekretar Đorđe Staničić, kao predstavnik organizacije koja u saradnji sa Švedskom asocijacijom regiona i opština  i uz pomoć Vlade Švedske, sprovodi program „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU – druga faza.

memorandum2

Nakon potpisivanja ovog dokumenta usledile su radionice na kojima su se učesnici upoznali sa osnovnim činjenicama u okviru planiranih investicija, ulogama i odgovornosti opština Brus, Blace i grada Kruševca, planiranim aktivnostim SKGO I SALAR kao podrška u procesu, kao i o uspostavljanju regionalne saradnje i konkretnim iskustvima iz Kraljevine Švedske. Radionice su održali pomoćnica gradonačelnice za ekologiju, održivi razvoj i energetiku grada Kruševca, Olivera Drenovac, zamenik vođe Tima PPF6, Iljčo Jovanovski, šef Odeljenja za komunalna pitanja urbanizma i životne sredine SKGO, Miodrag Gluščević, kao i gosti iz Švedske, Tomas Nilu, Anakarin Lindberg i Karolina Stenrot.