Са двадесетреће седнице Савета Расинског управног округа

Дана 22. 04. 2010. године одржана је 23. седница Савета Расинског управног округа. На седници су анализирани документи од значаја за наставак финансирања пројекта изградње регионалног система водоснабедевања: “Расина”. Константовано је да је реализација пројекта и формално отпочела и то 01. 04. 2010. године, са почетком изградње резервоара у Варварину. Једногласно је усвојен закључак којим се усваја: нацрт писма о ангажовању, документ којим се дефинишу процедуре и правила међу главним актерима имплементације и осигурава приступ ИПА – фондовима. Истим закључком чланови савета обавезани су да без одлагања овај документ проследе општинским односно градском Већу на усвајање, најкасније до 07. 05. 2010. године.

news: IMG_0186_1.jpg

Разматрана је и прва, радна верзија будућег уговора о испоруци воде, који ће у не тако далекој будућности уређивати односе између Регионалног система (предузећа) водоснабдевања и локалних самоуправа. Ово како би локалне самоуправе благовремено доставиле одговарајуће сугестије.

У другом делу седнице било је речи о проблематици управљања чврстим отпадом. Начелник управног округа, подсетио је присутне на законске одредбе и чињеницу да се приближава истек рокова, нарочито у погледу израде локалних планова и пописа депонија.

news: IMG_0187_1.jpg

Усвојен је закључак и формирана међуопштинска радна група за заштиту животне средине и управљање чврстим отпадом. Ово тело састављено је од највиших политичких репрезената (начелника округа, градоначелника и председника свих шест општина), стручњака из предметне области као и из правне струке. Основни задатак радне групе биће имплеменатација закона, националних стратегија и подзаконских аката из области животне средине и управљања отпадом. Конкретније, координација активности на нивоу локалних самоуправа у погледу: израде локалних планова управљања отпадом, припрема нацрта регионалног споразума и плана, усклађивање општинских односно градских прописа са законима који уређују ову област и других актуелних питања из области животне средине од значаја за све самоуправе Расинског управног округа.

Детаљније информације погледајте овде…

Оставите одговор