REGIONALIZACIJA U PROCESU IZGRADNjE POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA

Regionalizacija javnih komunalnih preduzeća za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnh voda Brusa i Blaca, bila je tema radnog sastanka predstavnika Grada Kruševca i opština: Blace i Brus, održanog u prostorijama Rasinskog upravnog okruga.

regionalizacija

Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih …