Тридесетдевета седница Савета

Дана 18. 11. 2013 (понедељак), са почетком у 11,оо часова, у просторијама начелника Расинског управног округа, одржана је 39. седница Савета Расинског управног округа. Седници су присуствовали представници свих општина Расинског управног округа, као и градоначеник града Крушевца.

У оквиру дневног реда између осталог Савет је разматрао:

1. Информацију о реализацији пројекта регионалног система водоснабдевања Расинског управног округа са посебним освртом на изградњу магистралног цевовода .
-са задовољством је константовано да су код ресорног министарства обезбеђена неопходна финансијска средства неопходна за окончање изградње магистралног цевовода, те донети одговарајући закључци у погледу хитности утврђивања динамике преосталих радова.

2. Информацију о мрежи судова и судских јединица на територији Расинског управног округа;
-константовано је да је заједничким напором свих релевантних субјеката један од закључака са 37. седнице Савета реализован, те да ће у новој мрежи основних судова Варварин задржати судску јединицу основног суда са седиштем у Крушевцу.

3. Информацију о активностима везаним за оснивање Регионалне развојне агенције расинског округа.
-договорено је да се за следећу седницу Савета, по усвајању одговарајућих одлука од стране општине Александровац, приступи потписивању оснивачког уговора Агенције за регионални развој Расинског округа и пратеће документације.

Савет је разматрао и проблематику гасификације у Расинском управном округу, као и питања везана за предстојећу грејну сезону.

Оставите одговор