Tridesetdeveta sednica Saveta

Dana 18. 11. 2013 (ponedeljak), sa početkom u 11,oo časova, u prostorijama načelnika Rasinskog upravnog okruga, održana je 39. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali predstavnici svih opština Rasinskog upravnog okruga, kao i gradonačenik grada Kruševca.

U okviru dnevnog reda između ostalog Savet je razmatrao:

1. Informaciju o realizaciji projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Rasinskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na izgradnju magistralnog cevovoda .
-sa zadovoljstvom je konstantovano da su kod resornog ministarstva obezbeđena neophodna finansijska sredstva neophodna za okončanje izgradnje magistralnog cevovoda, te doneti odgovarajući zaključci u pogledu hitnosti utvrđivanja dinamike preostalih radova.

2. Informaciju o mreži sudova i sudskih jedinica na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
-konstantovano je da je zajedničkim naporom svih relevantnih subjekata jedan od zaključaka sa 37. sednice Saveta realizovan, te da će u novoj mreži osnovnih sudova Varvarin zadržati sudsku jedinicu osnovnog suda sa sedištem u Kruševcu.

3. Informaciju o aktivnostima vezanim za osnivanje Regionalne razvojne agencije rasinskog okruga.
-dogovoreno je da se za sledeću sednicu Saveta, po usvajanju odgovarajućih odluka od strane opštine Aleksandrovac, pristupi potpisivanju osnivačkog ugovora Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga i prateće dokumentacije.

Savet je razmatrao i problematiku gasifikacije u Rasinskom upravnom okrugu, kao i pitanja vezana za predstojeću grejnu sezonu.

Ostavite odgovor