Tridesetdruga sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 21.07.2011.god. održana je tridesetdruga sednica Saveta okruga sa sledećim dnevnim redom.

1. Konstituisanje Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga i usvajanje Poslovnika i Plana rada štaba.

2. Mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između Republike Srbije i Portugala sa posebnim osvrtom na privlačenje potencijalnih investitora.

3. Informacija o aktivnostima Školske uprave sa sedištem u Kruševcu u procesu upisa učenika u školsku 2010-11. godinu.

Na predlog, predsednika opštine Aleksandrovac gosp. Jugoslava Stajkovca Savet je razmatrao i informaciju o posledicama vremenske nepogode od 24.06.2011. godine, razmerama štete na teritoriji opština Rasinskog upravnog okruga, kao i mogućnostima za sanaciju štetnih posledica.

Dana 03.06.2011. godine održana konstitutivna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj su usvojeni Zaključci o obrazovanju Okružnih štabova za vanredne situacije, između ostalih i štaba Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu. Konstitutivni sastanak i usvajanje osnovnih akata direktna su posledica primene Zakona o vanrednim situacijama i Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije. Po konstituisanju štab je usvojio Poslovnik o radu i Plan rada štaba za 2011. godinu.

20110802_1.jpg

Druga tačka dnevnog reda zamišljena je kao pripremni sastanak za posetu reprezentativne delegacije portugalskih privrednika i potencijalnih investitora. U radu Saveta učestvovali su i predstavnik Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj gosp. Milan Milanović (zadužen za saradnju sa zemljama “Beneluksa”), kao i predsednik srpsko – portugalskog poslovnog Saveta, gosp. Milorad Bašić. Najavljen je dolazak ambasadora Portugala sa potencijalnim investitorima i to najverovatnije 19. tog i 20.tog septembra.

Gosti su upoznali Savet sa postojanjem investicionog interesovanja privrednih subjekata iz Portugala. Obavestili su prisutne da će delegaciju Portugala između ostalih činiti i prvi ljudi JP “Vodoprivrede”, “Elektroprivrede” Portugala.

Predsedavajući traži bliže smernice, uputstva kako da se što više konkretizuju i gostima približe ideje. Šta predsednici da pripreme od dokumentacije.

20110802_2.jpg

Savet je, na kraju, zaključkom prihvatio informaciju o aktivnostima Školske uprave sa sedištem u Kruševcu u procesu upisa učenika u školsku 2010-11. godinu.

Takođe usvojen je i zaključak u vezi štete prouzrokovane elementarnom vremenskom nepogodom od 24.06.2011. godine, na teritoriji opština Aleksandrovac, Brus, kao i grada Kruševca, kao i pokrenuta inicijativa prema nadležnim ministarstvima da bez odlaganja i u skladu sa mogućnostima uzmu učešća u sanaciji štetnih posledica.

Ostavite odgovor