Izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja za 2014.

REPUBLIKA SRBIJA
Rasinski upravni okrug
Broj:919-021-00004/2014-01
Datum:08.01.2015.godine
K R U Š E V A C

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
-gospodin Rodoljub Šabić
B E O G R A D
Bulevar Kralja Aleksandra …

Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2014. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-2/2015-01
06.01.2014 godine
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
MINISTRU

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi („Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada

Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2013. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-1/2014-01
Kruševac

 Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada saveta upravnog okruga, Načelnik Rasinskog upravnog okruga podnosi:

IZVEŠTAJ
O …

Izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja za 2011.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
919-021-6/2012-01
10. 01. 2012. god.
Kruševac.

POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
-gospodinu Šabiću-

Predmet: godišnji izveštaj na osnovu člana 43 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni …