Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2018.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2019-01

04.01.2019.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2018. GODINU


I

Savet Rasinskog upravnog …

Izveštaj o radu stručne službe za 2018. godinu

       REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj: 919-00-1/19-01

       04.01.2019 god.

       Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2018. do 31.12. 2018. …

Izveštaj povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2018. godinu

 

REPUBLIKA SRBIJA

Rasinski upravni okrug

    Broj:919-021-00003/2019-01

    Datum:04.01.2019.godine

K  R U Š E V A C

 

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

                                                                                                                    B  E  O  G  R  A  D

Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2017.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2017-01

04.01.2017

Kruševac

 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2017 GODINU

 I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …

Izveštaj o radu stručne službe za 2017. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj:  919-00-1/18-01

       03.01. 2017 god.

       Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2017. do 31.12. 2017. god

I

A) Broj

Izveštaj povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2017. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

Rasinski upravni okrug

    Broj:919-021-00003/2018-01

    Datum:04.01.2018.godine

K  R U Š E V A C

 

           POVERENIK  ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

                                                                             -gospodin Rodoljub  Šabić-

                                                                                                                    B  E  O  G 

Izveštaj povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

Rasinski upravni okrug

    Broj:919-021-00003/2017-01

    Datum:05.01.2017.godine

K  R U Š E V A C

 

POVERENIK  ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU

PODATAKA O LIČNOSTI

-gospodin Rodoljub  Šabić-

                                                                                                                    B  E  O