Deseta sednica Saveta Rasinskog okruga

Dana 02. 11. 2007. godine održana je 10 sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga, kojoj su prisustvovali:

-članovi saveta: načelnik Rasinskog upravnog okruga, Branimir Trajković, zamenik predsednika opštine Trstenik, Branko Damjanović, predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac, predsednik opštine Kruševac, Dragan Azdejković, …

Deveta sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

03.septembra 2007. sa početkom u 11:00 održana je deveta sednica Saveta Rasinskog upravnog odbora. Prisutni su bili:
– načelnik okruga Branimir Trajković
– članovi saveta, predsednici opština: Dragan Azdejković, Jugoslav Stajkovac, Milutin Jeličić, Zoran Milenković, Zlatan Krkić, Radovan Radović
– …