Расински округ » Вести » Одржана 74. седница Савета Расинског управног округа

Одржана 74. седница Савета Расинског управног округа

Дана 28.11.2018.године одржана је 74. седница Савета Расинског управног округа. Седници су, поред начелника Расинског управног округа Бранислава Весића, присутвовали и градоначечница Града Крушевца, Јасмина Палуровић и председници свих општина Расинског управног округа. Активно учешће у раду Савета узели су и директор филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу Предраг Марковић и начелници тржишне и туристичке инспекције као и начелник Школске управе у Крушевцу.

Савет је Разматрао следећа питања:

  1. Услове за рад републичких инспекцијских служби и вршење послова поверених локалним самоуправама Расинског управног округа;
  2.  Актуелну проблематику из домена заштите животне средине са посебним освртом на управљање чврстим отпадом на територији Расинског управног округа;
  3. Припремама активних мера запошљавања за 2019. годину.
  4.  Положају локалних самоуправа сходно новом Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

1.  Савет је закључио да су услови за рад инспекцијских служби одлични у свим локалним самоуправама, али да је неповољна старосна структура као и да је, услед природног одлива, значајно смањен број инспектора. Из ових разлога Савет је овластио Начелника Расинског управног округа да се одговараћим захтевима обратима надлежним министарствима ради пријема у радни однос инспектора у службама које су угрожене или које више немају нити једног запосленог (здравствени, саобраћајни, за пољопривредно земљиште, али и санитарни и еколошки).

Такође договорено је и да се интензивирају активности на оспособљавању запослених у локалним самоуправама за вршење послова поверених Законом о трговини и Законом о туризму.

Начелник школске управе Зоран Асковић изнео је пресек стања и  такође је апострофирао обавезе локалних самоуправа из Закона о просветној инспекцији у погледу обављања поверених послова. Било је речи и о пројекцијама у домену дуалног образовања и мрежи предшколских установа и основних школа.

2. У погледу проблематике управљања чврстим отпадом Савету је презентован Нацрт споразума о управљању чврстим отпадом за локалне самоуправе Расинског управног округа. Договорено је да чланови Савета, без одлагања делегирају своје представнике у формирану регионалну радну групу за управљање чврстим отпадом, како би све актиности на изради Студије изводљивости и пратећих аката биле усклађене.

3. Директор филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу предраг Марковић начелно је говорио о приоритетима Службе у 2019.години и позвао чланове Савета на активно учешће, нарочито у погледу планирања одговарајућих наменских буџетских средстава.