Одржана 90. седница Савета Расинског управног округа

Дана  26.01.2022. године у просторијама Расинског управног округа, одржана је 90.  седница Савета Расинског управног округа. Седници су поред начеленика Расинског управног округа; Ивана Анђелића,  и градоначелнице  Града Крушевца, Јасмине Палуровић, присуствовали и: Милена Турк, председница  општине Трстеник, др Валентина Милосављевић, председница општине Брус;  др Мирјана Кркић, председница општине  Ћићевац, др Мирко Михајловић.председник  општине Александровац, Дејан Милановић, заменик председнице општине Варварин, директор Завода за јавно здравље Крушевац др Предраг Павловић и начелник Школске управе Зоран Асковић.

90-1

Теме о којима је било речи су:

  1. Актуелна епидемиолошка ситуација у Расинском управном округу;
  2. Реализација пројеката од регионалног значаја за Расински управни округ.

Савет Расинског управног округа је константантовао  да је епидемиолошка ситуација на територији Расинског управног округа сложена. Својим закључком Савет је обавезао локалне самоуправе и републичке инсекцијске службе да интензивирају активности у домену вршења надзора над применом прописаних противепидемијских мера у циљу спречавања ширења заразне болести Ковид19. Потребно је повећати број надзора у о објектима и делатностима који су од надлежних органа препознати као епидемиолошки ризици, превасходно угоститељски објекти, јавни превоз, тржни центри и трговински ланци, објекти малопродаје у близини школских објеката, уз примену начела нулте толеранције у погледу санкционисања прекршилаца прописаних противепидемијсих мера.

90-2

У погледу реализације пројеката од регионалног значаја за Расински управни округ посебно су   апострофирани: степен реализације пројекта заједничког управљања комуналним отпадом (Града Крушевца и општина Ћићевац, Варварин,Брус, Александровац,и Блаце), као и пројекта сарадње, начину управљања, изградње  и одржавања постројења за пречишћавање отпадих вода у општинама Брус и Блаце. о чему је у, у циљу интензивирања активности Савет донео одговорајуће закључке.Посебним закључком обавезане сулокалне самоуправе: Град Крушевац, општине Александровац, Блаце, Брус, Варварин и Ћићевац да интензивирају активности на доношењу локалних и регионалног Плана управљања отпадом. Коначно било је речи и о пројектјима које спроводи Министарсво енергетике и рударство посебно непосредно предстојећем Јавном позиву енергетске санације породичних кућа и станова.