Одржана трећа редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације

У просторијама Расинског управног округа одржана је трећа редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације којом је председавао командант штаба, начелник Расинског управног округа, Иван Анђелић.

Теме о којима се расправљало:

  1. Разматрање и усвајање Извештаја о стању извршених превентивних и оперативних Планова заштите од поплава локалних самоуправа  за  2022. годину на територији Расинског управног округа.
  2. Идентификација критичних тачака и препознавање активности и субјеката који учествују у реализацији коју треба превентивно спровести (у наступајућем периоду са проценом потребних финансијских средстава) како би се последице од елементарних непогода и других опасности свеле на најмању меру. Посебан акценат је стављен  на бујичне и остале водотокове који изазивају поплаве мањег или већег обима у зависности од количине падавина, како у урбаној тако и у руралној средини.
  3. Разматрање Извештаја о спремности јединица локалних самоуправа у случају поремећаја водоснабдевања – несташица воде за пиће – стању у јавним комуналним системима за водоснабдевање, постојање aлтернативних извора водоснабдевања и поседовање цистерни и резервоара у случају несташице воде, као и планирана средства за набавку истих.
  4. Разматрање улоге Горске службе спасавања у подизању спремности за уједињени одговор на ванредне ситуације на територији Расинског управног округа.

Усвојени су одговарајући закључци, нарочито  у вези са израдом планских аката локалних самоуправа у домену водоснабдевања, те повећањем броја алтернативник извора снабдевања водом за пиће.