Održana treća redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

U prostorijama Rasinskog upravnog okruga održana je treća redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije kojom je predsedavao komandant štaba, načelnik Rasinskog upravnog okruga, Ivan Anđelić.

Teme o kojima se raspravljalo:

  1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stanju izvršenih preventivnih i operativnih Planova zaštite od poplava lokalnih samouprava  za  2022. godinu na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.
  2. Identifikacija kritičnih tačaka i prepoznavanje aktivnosti i subjekata koji učestvuju u realizaciji koju treba preventivno sprovesti (u nastupajućem periodu sa procenom potrebnih finansijskih sredstava) kako bi se posledice od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti svele na najmanju meru. Poseban akcenat je stavljen  na bujične i ostale vodotokove koji izazivaju poplave manjeg ili većeg obima u zavisnosti od količine padavina, kako u urbanoj tako i u ruralnoj sredini.
  3. Razmatranje Izveštaja o spremnosti jedinica lokalnih samouprava u slučaju poremećaja vodosnabdevanja – nestašica vode za piće – stanju u javnim komunalnim sistemima za vodosnabdevanje, postojanje alternativnih izvora vodosnabdevanja i posedovanje cisterni i rezervoara u slučaju nestašice vode, kao i planirana sredstva za nabavku istih.
  4. Razmatranje uloge Gorske službe spasavanja u podizanju spremnosti za ujedinjeni odgovor na vanredne situacije na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

Usvojeni su odgovarajući zaključci, naročito  u vezi sa izradom planskih akata lokalnih samouprava u domenu vodosnabdevanja, te povećanjem broja alternativnik izvora snabdevanja vodom za piće.