Озакоњење објеката

Представници Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре одржали су састанак у Градској управи у Крушевцу коме су присуствовали начелници Рашког и Расинског управног округа као и начелници јединица локалних самоуправа поменутих округа.

Сврха састанка је примена Закона о о озакоњењу објеката са јасним циљем да се највећи број објеката који су изграђени супротно закону врати у легалне токове, истакла је државни секретар ресорног министарства Александра Дамјановић.

ozakonjenje-objekata
Са састанка

У раду грађевинске инспекције уочени су извесни пропусти, рекла је Дамајновић и нагласила да се свеобухватном акцијом министарства успешно решавају. Интерес Републике Србије је да сви који испуњавају законом прописане услове добији решење што пре, односно да највећи број наших грађана који   су у поступку озакоњења и окончају започете поступке уписом својих непокретности у јавне књиге.

Начелниик Расинског управног округа Бранислав Весић је рекао да ће локалнаe самоуправe размотрити поднете захтеве у складу са постојећим Законом, а највећи број изграђених непокретности јесу породични и стамбени објекти и стамбено пословне зграде за колективно становање, и да ове предмете треба приоритетно решавати

У наставку састанка анализирана су сва спорна питања која се налазе у примени Закона у циљу уједначавања управне праксе и убрзавања рада на овим предметима.