Ozakonjenje objekata

Predstavnici Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture održali su sastanak u Gradskoj upravi u Kruševcu kome su prisustvovali načelnici Raškog i Rasinskog upravnog okruga kao i načelnici jedinica lokalnih samouprava pomenutih okruga.

Svrha sastanka je primena Zakona o o ozakonjenju objekata sa jasnim ciljem da se najveći broj objekata koji su izgrađeni suprotno zakonu vrati u legalne tokove, istakla je državni sekretar resornog ministarstva Aleksandra Damjanović.

ozakonjenje-objekata
Sa sastanka

U radu građevinske inspekcije uočeni su izvesni propusti, rekla je Damajnović i naglasila da se sveobuhvatnom akcijom ministarstva uspešno rešavaju. Interes Republike Srbije je da svi koji ispunjavaju zakonom propisane uslove dobiji rešenje što pre, odnosno da najveći broj naših građana koji   su u postupku ozakonjenja i okončaju započete postupke upisom svojih nepokretnosti u javne knjige.

Načelniik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić je rekao da će lokalnae samouprave razmotriti podnete zahteve u skladu sa postojećim Zakonom, a najveći broj izgrađenih nepokretnosti jesu porodični i stambeni objekti i stambeno poslovne zgrade za kolektivno stanovanje, i da ove predmete treba prioritetno rešavati

U nastavku sastanka analizirana su sva sporna pitanja koja se nalaze u primeni Zakona u cilju ujednačavanja upravne prakse i ubrzavanja rada na ovim predmetima.