ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – РАНИ УВИД

Влада републике Србије донела је Одлуку о изради Просторног плана Републике Србије од 2021-2035 године која је објављена у Службненом гласнику Републике Србије број 48/2019.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре организује Рани јавни увид поводом израде Просторног плана.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана у периоду од 2. до 16. марта. 2020 године.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ОДРЖАВА СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15. ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 2. ДО 16 МАРТА 2020 ГОДИНЕ

РАНИ УВИД ОДРЖАВА СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, У ПЕРИОДУ ОД OD 2. ДО 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се Електронски.

Материјaли могу да се преузму са следећег линка.

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine