PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE – RANI UVID

Vlada republike Srbije donela je Odluku o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021-2035 godine koja je objavljena u Službnenom glasniku Republike Srbije broj 48/2019.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana.

Rani javni uvid održava se u trajanju od 15 dana u periodu od 2. do 16. marta. 2020 godine.

RANI JAVNI UVID ODRŽAVA SE U TRAJANjU OD 15. DANA U PERIODU OD 2. DO 16 MARTA 2020 GODINE

RANI UVID ODRŽAVA SE U TRAJANjU OD 15 DANA, U PERIODU OD OD 2. DO 16. MARTA 2020. GODINE.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se Elektronski.

Materijali mogu da se preuzmu sa sledećeg linka.

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine