РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН

Дана 12.07.2017. године, у организацији Расинског управног округа и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржан је радни састанак са представницима свих локалних самоуправа Расинског управног округа.

Radni-sastanak

Састанак је одржан у циљу припреме Извештаја о остваривању регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа, који ће министарство поднети Влади Републике Србије, као подносиоцу Програма имплементације регионалних просторних планова.

Испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре састанку су присуствовали: вршилац дужности помоћника министра Ђорђе Милић, задужен за урбанизам и просторно планирање, са сарадником Огњеном Плавецом и представницима обрађивача плана: Иваном Радуловићем, Мирјаном Ћирић и Лазаром Мандићем. Испред локалних самоуправа, присутвовали су поред начелника општинских управа и начелници/шефови одсека за урбанизам као и одговорна лица задужена за унос података у Централни регистар планских докумената.

Дефисане су активности, као и рокови за  доставу података од стране локалних самоуправа, све у циљу благовремене припреме и достављања Извештаја о имплементацији регионалног просторног плана.

Такође, локалне самоуправе су искористиле прилику да министарству поставе питања везано за проблематику са којом се сусрећу у свом раду (зоне санитарне заштите језера ,,Ћелије“, планска акта везана за изградњу ,,Моравског коридора“ одн. аутопута од Појата до Прељине).