Оджана 78. седница Савета Расинског управног округа

Дана 29. 07. 2019. године  је одржана 78. седница Савета, на којој је, потписано Писмо о намерама успостављања међуопштинске сарадње у комуналној делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода у граду Крушевцу  и општинама Брус и Блаце.

savet78

Овај документ битан је предуслов будућих активности које имају за циљ успостављање интегрисаног управљања отпадним водама, a потписали су га градоначелник Крушевца и председници општина Блаце и Брус. Ово је само један корак у низу, у циљу заштите квалитета воде језера Ћелије одакле се велики број становника из Округа снабдева исправном пијаћом водом. Како становништво нема алтернативу  за други извор снабдевања, постала је ургентна потреба за решавањем питања отпадних вода и њиховим пречишћавањем. Међуопштинска сарадња три јединице локалне самоуправе подразумева ефикасно коришћење ресурса и смањење пројектованих трошкова обављања овог сегмента комуналне делатности. Засниваће се на принципима добровољности, солидарности и ефикасности, а са становишта социјалних, техничко – економских и еколошких услова и критеријума.

Институционални оквир ће се утврдити Споразумом, којим ће се усагласити обим и начин обављања комуналне делатности, управљање основним средствима, начином финансирања и друга важна питања..

На данашњој седници Савета, било је речи и о степену реализације пројеката у области путне инфраструктуре у 2019.години, са захтевима за нови инвестициони циклус.

Такође је саопштена информација да је Директорат цивилног ваздухопловства РС покренуо акцију регистрације и отварање хелиодрома у окрузима односно локалним самоуправама које испоље интересовање и чије предложене локације се покажу као адекватне. Циљ је омогућавање безбедног слетања и полетања хеликоптера за све врсте некомерцијалног летења, затим посебних делатности у ваздушном саобраћају које се обављају уз накнаду, потребе државних органа, хитних медицинских и других интервенција, као и помоћ и спасавање становништва у ванредним ситуацијама. Од Округа се очекује информација о потенцијалној локацији.

За наредну седницу Савета округа, нагласио је начелник Бранислав Весић, потребно је да све општине припреме и податке о алтернативним изворима водоснабдевања пијаћом водом, са препоруком за ангажовање цистерни.