Odžana 78. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 29. 07. 2019. godine  je održana 78. sednica Saveta, na kojoj je, potpisano Pismo o namerama uspostavljanja međuopštinske saradnje u komunalnoj delatnosti odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u gradu Kruševcu  i opštinama Brus i Blace.

savet78

Ovaj dokument bitan je preduslov budućih aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadnim vodama, a potpisali su ga gradonačelnik Kruševca i predsednici opština Blace i Brus. Ovo je samo jedan korak u nizu, u cilju zaštite kvaliteta vode jezera Ćelije odakle se veliki broj stanovnika iz Okruga snabdeva ispravnom pijaćom vodom. Kako stanovništvo nema alternativu  za drugi izvor snabdevanja, postala je urgentna potreba za rešavanjem pitanja otpadnih voda i njihovim prečišćavanjem. Međuopštinska saradnja tri jedinice lokalne samouprave podrazumeva efikasno korišćenje resursa i smanjenje projektovanih troškova obavljanja ovog segmenta komunalne delatnosti. Zasnivaće se na principima dobrovoljnosti, solidarnosti i efikasnosti, a sa stanovišta socijalnih, tehničko – ekonomskih i ekoloških uslova i kriterijuma.

Institucionalni okvir će se utvrditi Sporazumom, kojim će se usaglasiti obim i način obavljanja komunalne delatnosti, upravljanje osnovnim sredstvima, načinom finansiranja i druga važna pitanja..

Na današnjoj sednici Saveta, bilo je reči i o stepenu realizacije projekata u oblasti putne infrastrukture u 2019.godini, sa zahtevima za novi investicioni ciklus.

Takođe je saopštena informacija da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS pokrenuo akciju registracije i otvaranje heliodroma u okruzima odnosno lokalnim samoupravama koje ispolje interesovanje i čije predložene lokacije se pokažu kao adekvatne. Cilj je omogućavanje bezbednog sletanja i poletanja helikoptera za sve vrste nekomercijalnog letenja, zatim posebnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju koje se obavljaju uz naknadu, potrebe državnih organa, hitnih medicinskih i drugih intervencija, kao i pomoć i spasavanje stanovništva u vanrednim situacijama. Od Okruga se očekuje informacija o potencijalnoj lokaciji.

Za narednu sednicu Saveta okruga, naglasio je načelnik Branislav Vesić, potrebno je da sve opštine pripreme i podatke o alternativnim izvorima vodosnabdevanja pijaćom vodom, sa preporukom za angažovanje cisterni.