REGIONALIZACIJA U PROCESU IZGRADNjE POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA

Regionalizacija javnih komunalnih preduzeća za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnh voda Brusa i Blaca, bila je tema radnog sastanka predstavnika Grada Kruševca i opština: Blace i Brus, održanog u prostorijama Rasinskog upravnog okruga.

regionalizacija

Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opština  Brus i Blaca sprovodi Ministarstvo za evropske integracije.  Cilj prvog u nizu sastanaka je iznalaženje optimalnog načina saradnje između Grada Kruševca i ovih lokalnih samouprava, odnosno način funcionisanja  regionalnog postrojenja.

Na radnom sastanku predloge su izneli predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva za zaštitu životne sredine, rukovodstva Grada Kruševca, opština Brus i Blace kao i direktori javnih preduzeća pomenutih lokalnih samouprava.

Predstavnici PPf-6 Progama podrške Evropske Unije a u okviru podrške izgradi projektne dokumentacije prezentovali su rezultate skrininga i izneli konkretne predloge za nastavak i institualizaciju saradnje. Učesnici su zauzeli načelni stav o  posebnoj ulozi i položaju JKP Vodovod Kruševac kao preduzeća koje će prema predložnom rešenju pružati usluge  prečišćavanja otpadnih voda opštinama Brus i Blaca.  Konačni cilj je udruživanje i formalna regionalizacija.