Седница Окружног штаба за ванредне ситуације

Дана 01.03.2018. године, у Расинском управном округу одржана је седница Окружног штаба за ванредне ситуације. Седница је имала свечани и радни карактер, с обзиром да је сазвана поводом обележавања 1. марта – Светског дана цивилне заштитеу.

Седницом је председавао начелник Расинског управног округа Бранислав Весић, а на историјат обележавања 1. марта, Светског дана цивилне заштите подсетио је начелник Одељења за ванредне ситуације Александар Лазаревић. Првој овогодишњој седници присуствовала је градоначелник Јасмина Палуровић.

Stab1

Овај датум установљен је 1990. године, одлуком Генералне скупштине Међународне организације Цивилне заштите, а у Републици Србији функционише од 1995. Циљ је да се укаже на витални значај и улогу служби ЦЗ у случају свих типова ванредних ситуација. Од степена организованости и обучености припадника ЦЗ и способности Штабова за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и спасавања зависи брзина и ефикасност збрињавања пострадалог и угроженог становништва.

Stab2

Најпре је усвојен и Извештај о раду за 2017. годину, па су се разматрале конкретније теме.

–        Извештај о стању извршених припрема за одбрану од града 2018., техничко – функционалних проблема, степену кадровске попуњености, опремљености и оперативних могућности Радарског центра Крушевац

–        Извештај о стању извршених превентивних и оперативних  мера заштите од поплава на водама II реда, као и стање израђености оперативних Планова заштите од поплава локалних самоуправа за 2018. на територији РУО

–        Разматрање Извештаја о шумским пожарима и усвајање програма санације са планом пошумљавања опожарених површина насталих 2017. и припреми за летњу сезону 2018., као и предузимање превентивних мера заштите од шумских пожара на отвореном простору.

–        Као последња тачка разматрана је и усвојена Анализа достигнутог степена обучености припадника организационе јединице МУП –а надлежне за ванредне ситуације, штабова за ванредне ситуације, органа привредних друштава и других правних лица од значаја за заштиту и спасавање, специјализованих јединица ЦЗ и грађана.