ODRŽANA 91.SEDNICA SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Dana 15.08.2022. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijamaRasinskog okruga i u prisustvu načelnika Rasinskog upravnog okruga i svih članova Saveta, održana je 91. sednica Saveta.

91-SEDNICA-SAVETA-OKRUGA

Teme o kojima je bilo reči su:

  1. Realizacija projekata od regionalnog značaja za Rasinski upravni okrug sa posebnim osrvrtom na realizaciju projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
  2. Sagledavanje funkcionisanja zoohigijenske komunalne delatnosti na nivou lokalnh samouprava Rasinskog upravnog okruga;
  3. Stepen izrade i realizacije planskih akata lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga u domenu vanrednih situacija.

Između ostalog, a u cilju zaštite poljoprivrednih gazdinstava od elementarnih nepogoda usvojen  je zaključak da se Savet obrati resornom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  sa inicijativom da teritoriju Rasinskog okruga proglasi za teritoriju visokog rizika od elementarnih nepogoda. Ovim bi učešće Ministarstva poljoprivrede kod subvencionisanja premije osiguranja bilo uvećano.

Formirana je i  Radna grupa za zajedničko obavljanje  komunalne delatnosti zoohigijene (i to prvenstveno za poslove hvatanja, prevoza, zbrinjavanja, smeštaja napuštenih životinja kao i neškodljivog  uklanjanja  i transporta leševa životinja  sa javnih površina. Zadatak Radne grupe  će biti priprema predloga  potrebnih opštih akata  u domenu zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti zohigijene  predviđenih Zakonom o komunalnim delatnostima (prevashodno: predloga Odluke o izradi studije izvodljivosti predloga Odluke o načinu obavljanja komunalne delastnosti i predloga Sporazuma o zajedničkom obezbeđivanju obavljanja komunalne delatnosti.