ОДРЖАНА 91.СЕДНИЦА САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Дана 15.08.2022. године са почетком у 12,00 часова, у просторијамаРасинског округа и у присуству начелника Расинског управног округа и свих чланова Савета, одржана је 91. седница Савета.

91-SEDNICA-SAVETA-OKRUGA

Теме о којима је било речи су:

  1. Реализација пројеката од регионалног значаја за Расински управни округ са посебним осрвртом на реализацију пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода;
  2. Сагледавање функционисања зоохигијенске комуналне делатности на нивоу локалнх самоуправа Расинског управног округа;
  3. Степен израде и реализације планских аката локалних самоуправа Расинског управног округа у домену ванредних ситуација.

Између осталог, а у циљу заштите пољопривредних газдинстава од елементарних непогода усвојен  је закључак да се Савет обрати ресорном Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  са иницијативом да територију Расинског округа прогласи за територију високог ризика од елементарних непогода. Овим би учешће Министарства пољопривреде код субвенционисања премије осигурања било увећано.

Формирана је и  Радна група за заједничко обављање  комуналне делатности зоохигијене (и то првенствено за послове хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених животиња као и нешкодљивог  уклањања  и транспорта лешева животиња  са јавних површина. Задатак Радне групе  ће бити припрема предлога  потребних општих аката  у домену заједничког обављања комуналне делатности зохигијене  предвиђених Законом о комуналним делатностима (превасходно: предлога Одлуке о изради студије изводљивости предлога Одлуке о начину обављања комуналне деластности и предлога Споразума о заједничком обезбеђивању обављања комуналне делатности.