Општина Трстеник

 Opstina CICEVACПовршина: 448 км2

51 насеље

49.043 становника

Пољопривредна површина: 62,5%

Главне привредне гране: металопрерађивачка индустрија, пољопривреда