Питања и одговори

 • 1. Сва питања
Prikaži odgovore | Sakrij odgovore
 • 1. Поштовани, која инспекција је надлежна за уклањање дивљих депонија?
   

  За уклањање дивљих депонија у градским и сеоским подручјима надлежна је комунална инспекција. За детаљније информације можете се обратити управи града Крушевца одељењу комуналне инспекције.

  Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne
  Pregledano 110 puta
 • 2. Коме да поднесем пријаву против послодавца који ми није вратио радну књижицу након престанка радног односа?
   

  Пријаву подносите инспекцији рада, а можете је поднети писменим путем или лично предати у писарницу округа на адресу Балканска 63 Крушевац.

  Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne
  Pregledano 106 puta
 • 3. Да ли постоји посебан образац за подношење пријава инспекцијама и где га могу преузети ако постоји?
   

  Поштовани, посебан – типски образац за подношење захтева не постоји. Захтев можете поднети на најобичнијем белом папиру А4 формата који ћете својеручно потписати и предати у писарницу или послати поштом на адресу Балканска 63 Крушевац

  Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne
  Pregledano 124 puta
 • 4. Поштовани, како могу да закажем састанак код начелника округа?
   

  Поштовани, састанак можете заказати позивом на телефон 037/439-962.

  Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne
  Pregledano 125 puta
 • 5. Да ли је управни округ део територијалне организације Републике Србије?
   

  Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.

  Da li odgovor zadovoljava ? Da / Ne
  Pregledano 105 puta