Prefecturer

NAČELNIK UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

Dužnost načelnika Rasinskog upravnog okruga obavlja Branislav Vesić, diplomirani ekonomista iz Kruševca

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.Ovčašćenja definisana članom 40 možemo podeliti u 4 grupe.

Ovlašćenja  prema okružnim područnim jedinicama 1) usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

2) prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;

3) prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

4) prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

5) sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

Ovlašćenja prema opštinama i gradovima sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.
Ovlašćenja prema Savetu upravnog okruga Rukovodi radom Saveta upravnog okruga. Predlaže Poslovnik o radu Saveta. Stara se o implementaciji zaključaka Saveta.
Ovlašćenja prema Stručnoj službi Rukovodi radom Stručne službe. Neposredno odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih.