Savet Rasinskog upravnog okruga

Rasinski upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi …

Okrug na dlanu

Površina: 2.668 km2

Udeo u ukupnoj površini Republike Srbije: 3,34%

Ukupan broj stanovnika: 259.441

Nadmorska visina: 250 – 2.017 m

Prosečna temperatura: 11ºC

Relativna vlažnost vazduha: 66 – 83%

Snežni pokrivač: 55 – 100 dana

Planine: Kopaonik, Jastrebac, Goč, …

Podaci o finansijskim sredstvima Rasinskog okruga

IZVOD IZ ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2005.GODINU

Ek.
Klasifik.
O P I S Sredstva iz
budžeta
Prihodi iz
sopstv. izvora
Ukupna
sredstva
421 Stalni troškovi 2300 50 2350
422 Troš.putovanja 150 80 230
423 Usluge po ugovoru 637

Nadležnosti Rasinskog okruga

Rasinski upravni okrug, način organizovanja i vršenja poslova, kao i rukovođenje tim poslovima određeni su čl. 38 – 42 Zakona o državnoj upravi i čl. 1 “Uredbe o načinu poslova i ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta” kojim su …

Načelnik Rasinskog upravnog okruga

Načelnik, koga imenuje Vlada RS, pored poslova utvrđenih Zakonom o državnoj upravi ostvaruje saradnju sa organima opština, gradova, autonomnih pokrajina u vršenju poslova, stara se o svim uslovima za obavljanje poslova okruga, koordinira rad sa ministarstvima i posebnim organizacijama

Načelnik