Службе Расинског округа

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА

 

  1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

– Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу.

НАЧЕЛНИК

Организација Стручне службе

Број запослених и организација у Стручној служби Расинског управног округа (члан 6. Закона о максималном броју запослених у републичкој администрацији (укупан број запослених је десет).

Службе

Инспекција за заштиту и коришћење природних добара и ресурса

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Инспекција за заштиту и коришћење природних добара и ресурса
тел. 444-997
тел. 427-944 лок.157
Извршиоца: 1

Надлежност

Инспекцијски надзор:
– у области заштите и коришћења природних ресурса заштићених природних добара, дивље флоре и фауне.…

Инспекција за парне котлове

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Инспекција за парне котлове
тел. 429-654
тел. 427-944 лок.124

Извршиоца: 1

Надлежност:
– инспекцијски надзор над опремом под притиском и гасовод…

Инспекција за превоз у друмском саобраћају / Саобраћајна инспекција

МИНИСТАРСТВО ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Инспекција за превоз у друмском саобраћају / Саобраћајна инспекција
тел. 037-711-034

Извршиоца: 1

Надлежност:
– инспекцијски надзор над применом закона који се односе на превоз путника, ствари и опасних материја у унутрашњем и међународном друмском саобраћају.…

Одељење ветеринарске инспекције

МИНИСТАРСТВО ПОЉПОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Одељење ветеринарске инспекције
тел. 429-654
тел. 427-944 лок.225

Начелник службе: Славица Јовановић
Извршиоца: 10

Надлежност

Инспекцијски надзор:
– контрола здравствене исправности намирница животињског порекла предмета опште употребе у производњи и промету.
– контрола здравственог стања домаћих …

Одељење инспекције рада

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Одељење инспекције рада
тел. 440-478
тел. 427-944 лок.123

Начелник службе: Братислав Милојевић
Извршиоца: 8

Надлежност

Инспекцијски надзор:
– у области заштите на раду у предузећима и код предузетника
– утврђује испуњеност прописаних услова у …

Одељење санитарне инспекције

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Одељење санитарне инспекције
тел. 440-296
тел. 427-944 лок.126

Начелник службе: Др Горан Марковић
Извршиоца: 9

Надлежност Одељења санитарне инспекције

Санитарни надзор:
-у области заштите становништва од заразних болести.
-у области здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе …