Odeljenje tržišne inspekcije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA
Odeljenje tržišne inspekcije
tel. 439-861
tel. 427-944 lok.127

Načelnik službe: Novica Rajković
Izvršioca: 10

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
-kontrola prometa roba i usluga
-kontrola kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda
-kontrola prometa neprehrambenih proizvoda
-kotrola merila i mernih jedinica, …

Odeljenje turističke inspekcije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA
Odeljenje turističke inspekcije
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.156

Izvršioca: 5

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
-kod sprovođenja Zakona o turizmu
-u obavljanju turističke delatnosti
-u obavljanju ugostiteljske delatnosti
-u utvrđivanju mera i poslovana promociji i unapređenju i …

Odeljenje šumarske i lovne inspekcije

MINISTARSTVO POLjPOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Odeljenje šumarske i lovne inspekcije
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.157

Izvršioca: 2

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– u oblasti šumarstva i lovstva
– nad zaštitom šumskog bilja od biljnih bolesti i štetočina u šumama.
– i nad …

Odsek za zaštitu životne sredine

MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Odsek za zaštitu životne sredine
tel. 444-997
tel. 427-944 lok.157

Izvršioca:1

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– u oblasti opasnih materija i udesa
– postupanje sa otpadom
– planiranje i izgradnja objekata (u delu zaštite životne …

Odsek zdravstvene inspekcije

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Odsek zdravstvene inspekcije
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.156

Izvršioca: 1

Nadležnost Odseka zdravstvene inspekcije

Inspekcijski nadzor:
-kod ustanova i drugih pravnih lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost (domovi zdravlja, apoteke, bolnice, zavodi za zaštitu zdravlja, klinike, instituti, apotekarske ustanove, …

Odsek poljoprivredne inspekcije

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Odsek poljoprivredne inspekcije
tel. 429-654
tel. 427-944 lok.225

Izvršioca: 13

Sektor za inspekcijski nadzor

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– za poljoprivredno zemljište
– za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u unutrašnjem prometu
– za kontrolu isplate …

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga

U Rasinskom upravnom okrugu postoji stručna služba upravnog okruga, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik upravnog okruga koji odlučuje i o …

Upravna inspekcija

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Upravna inspekcija
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.157

Izvršioca: 1

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– kancelarijskog poslovanja
– radno – pravnog statusa zaposlenih i ispunjavanje uslova u pogledu stručne spreme i stručnog ispita
– efikasnost …