Rasina district offices

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА

  1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

– Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у

Галерија

 …

Contact

ОСНОВНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

– Назив: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
– Адреса седишта: Балканска 63, 37 000 Крушевац
– Матични број: 17650661
– ПИБ: 104199906
– електронска пошта: rasinskiokrug@open.telekom.rs (ово је адреса намењена за контакт странака)

– Подаци …

County Council

САВЕТ УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица …

Prefecturer

НАЧЕЛНИК УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

Дужност начелника Расинског управног округа обавља Бранислав Весић, дипломирани економиста из Крушевца

Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на …

Narrative representation of the organizational structure

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Наративни приказ организационе структуре. Стручном службом руководи начелник Управног oкруга. Ову дужност обавља дипл. економиста Бранислав Весић. Контакт: 037/429-795

Начелник Управног округа за свој рад одговара министру правде и државне управе.

Унутрашњом организационом јединицом- …

About the administrative district

The administrative district shall be established for conducting state administration outside the headquarters of the state administration. (Reflecting the devolution of government operations. To facilitate the performance of tasks within the scope out of a seat of the state administration,