Rasina district offices

PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA

  1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – SEKTOR INSPEKCIJE RADA

– Ukupno zaposleno 8 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u

Contact

OSNOVNE KONTAKT INFORMACIJE O RASINSKOM UPRAVNOM OKRUGU

– Naziv: RASINSKI UPRAVNI OKRUG
– Adresa sedišta: Balkanska 63, 37 000 Kruševac
– Matični broj: 17650661
– PIB: 104199906
– elektronska pošta: rasinskiokrug@open.telekom.rs (ovo je adresa namenjena za kontakt stranaka)

– Podaci …

County Council

SAVET UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica …

Prefecturer

NAČELNIK UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

Dužnost načelnika Rasinskog upravnog okruga obavlja Branislav Vesić, diplomirani ekonomista iz Kruševca

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na pet godina, na …

Narrative representation of the organizational structure

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE STRUČNE SLUŽBE

Narativni prikaz organizacione strukture. Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga. Ovu dužnost obavlja dipl. ekonomista Branislav Vesić. Kontakt: 037/429-795

Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru pravde i državne uprave.

Unutrašnjom organizacionom jedinicom- …

About the administrative district

The administrative district shall be established for conducting state administration outside the headquarters of the state administration. (Reflecting the devolution of government operations. To facilitate the performance of tasks within the scope out of a seat of the state administration,