Contact

OSNOVNE KONTAKT INFORMACIJE O RASINSKOM UPRAVNOM OKRUGU

– Naziv: RASINSKI UPRAVNI OKRUG
– Adresa sedišta: Balkanska 63, 37 000 Kruševac
– Matični broj: 17650661
– PIB: 104199906
– elektronska pošta: rasinskiokrug@open.telekom.rs (ovo je adresa namenjena za kontakt stranaka)

– Podaci o licu koje je  starešina organa – načelnik Rasinskog upravnog okruga

Branislav Vesić: kontakt: 037/429-795 faks 037/439-962.

– šef Odseka opštih poslova: Dejan Jovac, kontakt: 037-441-190

– pisarnica Rasinskog upravnog okruga: kontakt 037/441-130

– veb adresa: http://rasinskiokrug.org.rs i http://rasinski.okrug.gov.rs

PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA
ADRESE I KONTAKTI

 1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – SEKTOR INSPEKCIJE RADA
  ul. Balkanska 63
  37000 Kruševac

– Ukupno zaposleno 8 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu.
NAČELNIK ODELjENjA JUGOSLAV VELjKOVIĆ 037 – 440 – 478
Krusevac.ir@min.rzs.gov.rs

 1. MINISTARSTVO ZDRAVLjA ulica Balkanska 63
  37 000 Kruševac
  1. 2.1 Sanitarna inspekcija – ukupno 8 zapošljenih, 5 izvršilaca sa sedištem u Kruševcu

ŠEF ODSEKA – GORAN MARKOVIĆ 440-296

  1. 2.2 Zdravstvena isnpekcija – jedan inspektor sa sedištem u Kruševcu

minzdravlja@open.telekom.rs

 1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
  ulica Balkanska 63
  37 000 Kruševac

3.1 UPRAVA ZA VETERINU (veterinarska inspekcija) 037 – 444 – 996 koordinator Slavica Jovanović
Veterinarskainspekcijaks@mail.com

   1. 3.1.1. Zdravstvena zaštita i dobrobit životinja
   2. 3.1.2. Zdravstvena ispravnost namirnica i izvozni objekti – Šef veterinarske inspekcije – jedan izvršilac ukupno zapošljeno 10 izvršilaca, 8 sa sedištem u Kruševcu.
  1. 3.2. UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 037 – 417 – 235

Lidija.maric@min.polj.gov.rs

  1. 3.3 SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
  2. 3.4 UPRAVA ZA ŠUMARSTVO 037 – 421 – 847

rtikrusevac@mtu.gov.rs

 1. MINISTARTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac

– jedan izvršilac – upravni inspektor. 037/444-997

 1. MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac

– jedan izvršilac – inspektor za drumski saobraćaj
– Jedan izvršilac – inspektor za parne kotlove

 1. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac
037 – 444 – 997

6.1 SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE – Ukupno zaposlenih 10 izvršilaca tržišnih,7 sa sedištem u Kruševcu NAČELNIK ODELjENjA – ANICA DANČETOVIĆ 439-861
SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE – Ukupno 3 zaposlenih 425-128, šef Odseka Valentina Miladinović.

 1.  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

ulica Balkanska 63
37 000 Kruševac
mpskrusevac@open.telekom.rs

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, pri ministarstvu prosvete sa 8 zaposlenih
Načelnik školske uprave – Zoran Asković – 443 – 692 i 443 – 693