Izveštaj o radu saveta za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

Birčaninova 6.
11 000 Beograd

IZVEŠTAJ
O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2015 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …

Izveštaj o radu stručne službe za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
       RASINSKI UPRAVNI OKRUG
       Broj:  919-00-1/16-01
       04. 01. 2016 god.
 Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-gosp. Đorđu Stepanoviću-

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2015. …

Nacrt kadrovskog plana za 2015. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. god.
Kruševac
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
NACRT KADROVSKOG PLANA ZA 2015 GODINU – obrazloženje

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u tekućoj godini.
Pravilnikom o unutrašnjem

Izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja za 2014.

REPUBLIKA SRBIJA
Rasinski upravni okrug
Broj:919-021-00004/2014-01
Datum:08.01.2015.godine
K R U Š E V A C

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
-gospodin Rodoljub Šabić
B E O G R A D
Bulevar Kralja Aleksandra …

Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2014. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-2/2015-01
06.01.2014 godine
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
MINISTRU

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (“Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada

Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2013. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-1/2014-01
Kruševac

 Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada saveta upravnog okruga, Načelnik Rasinskog upravnog okruga podnosi:

IZVEŠTAJ
O …