Систематизација

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе …